Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Treatment decision-making in the 1L mNSCLC setting: learnings from patient cases

Educational IO Patient Case Meeting
24 maj 2023, 20:00 – 21.30

Med tanke på det stora antalet tillgängliga behandlingsalternativ för metastaserad icke-småcellig lungcancer (mNSCLC), är det inte alltid uppenbart vilket alternativ som är bäst för en viss patient – om det ens finns ett ‘bästa alternativ’. Detta gäller särskilt för läkare utan, eller med begränsad, erfarenhet av alla tillgängliga alternativ. Detta webinar kommer fokusera på erfarenheter av olika 1L immunterapier inom metastaserad NSCLC.

Utifrån patientfall kommer experterna diskutera i vilken utsträckning olika patientegenskaper (t.ex. ECOG, ålder, molekylär profil, hjärn-, eller levermetastaser) men också lokal sjukvårdmiljö (t.ex. organisation inom sjukhus, MDT och nätverkssamverkan) bör beaktas när beslut om behandling tas för en särskild patient. Den ultimata frågan är: vad är effekten av en viss behandling? Under webinaret kommer du att ha möjlighet att ställa frågor till föreläsarna och moderatorn.

AGENDA
20:00 Welcome

20:05 Introduction
Dr Helena Linardou, Athens

20:10 Overview and latest updates on treatment management for 1L mNSCLC
Dr Helena Linardou, Athens

20:25 PATIENT CASES I & II
Leptomeningeal metastases after 1 year adjuvant PD-L1 inhibitor as consolidation therapy
Dr Willemijn Theelen, Amsterdam

Rapid progression under adjuvant chemotherapy after lobectomy
Prof Lore Decoster, Brussels

Panel discussion and Q&A
All

20:55 PATIENT CASES III & IV
Progression after concurrent CRT & lobectomy
Dr Willemijn Theelen, Amsterdam

Stage IV desease with KRAS & STK11 mutation in older patient
Prof Lore Decoster, Brussels

Panel discussion and Q&A
All

21:25 Conclusion and Closure
Dr Helena Linardou, Athens

FÖRELÄSARE
Prof L. Decoster
University Hospital, Brussel
Dr W. Theelen
Netherlands Cancer Institute, Amsterdam

MODERATOR
Dr H. Linardou
Metropolitan Hospital, Athens

För mer information och anmälan

Leptomeningeal metastases after 1 year adjuvant PD-L1 inhibitor as consolidation therapy