Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Transarteriell radiologisk behandling av levertumörer

Olika typer av tumörer kan behandlas lokalt med radiologisk interventionell teknik. Via punktion av arteria femoralis communis i ljumsken tar man sig med hjälp av ledare och kateter fram till det eller de kärl som försörjer tumören och infunderar eller emboliserar det behandlande preparatet direkt in i tumören (figur 1). Man kan därmed administrera högre doser än vad som är möjligt att
ge vid systemisk behandling, eftersom de systemiska biverkningarna blir mindre.
Det lämpar sig väl att behandla levertumörer transarteriellt eftersom frisk levervävnad till största delen försörjs från venae portae medan levertumörer har majoriteten av sin försörjning från arteria hepatica1. Genom att administrera preparatet via artären kan man således åstadkomma en hög koncentration i tumören utan att det får så mycket effekt på det tumörfria leverparenkymet.

Läs hela artikeln här

Liknande poster

10 miljoner till studie av ny metod för cellterapi

Läs mer...

Levercancer och allvarlig leversjukdom vanligare om fettlever finns i familjen

Läs mer...

Robotkirurgi ger snabbare återhämtning vid lever- och bukspottkörtelcancer

Läs mer...