Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Träning vid cancerbehandling

Webinar, 3 november 12:10 – 12:50
En föreläsning av Helene Rundqvist, molekylärbiolog med en doktorsexamen i Fysiologi, Karolinska Institutet
och Yvonne Wengström, onkologisjuksköterska, Professor i omvårdnad, Karolinska Institutet.

Med den här föreläsningen vill vi visa vad träning kan bidra med när man genomgår en cancerbehandling, vilken typ av träning som är bra och hur aktiviteterna kan anpassas.

Mer info och anmälan

Liknande poster

Bortom återvinning: ny roll för autofagiprotein i membranreparation upptäckt

Läs mer...

Ny metod räknar hur många RNA-molekyler som tar sig in i cellen

Läs mer...

Aquaporin – vattenkanal i cellmembranet kartlagd

Läs mer...