Träning vid cancerbehandling

Webinar, 3 november 12:10 – 12:50
En föreläsning av Helene Rundqvist, molekylärbiolog med en doktorsexamen i Fysiologi, Karolinska Institutet
och Yvonne Wengström, onkologisjuksköterska, Professor i omvårdnad, Karolinska Institutet.

Med den här föreläsningen vill vi visa vad träning kan bidra med när man genomgår en cancerbehandling, vilken typ av träning som är bra och hur aktiviteterna kan anpassas.

Mer info och anmälan