Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Träning kan förebygga var femte fall av njurcancer

Internationella Njurcancerdagen 18 juni:

Fysisk aktivitet och träning kan förebygga cancer. För njurcancer kan var femte fall (22 %) undvikas genom ett fysiskt aktivt liv.

Även under pågående cancerbehandling reducerar träning risken för återfall, biverkningar, sjukhusinläggningar och sjukskrivningar.

Det är dags att på bred front införa träning i den svenska cancersjukvården.

Studier visar att träning påverkar nästan alla delar i behandling och återhämtning vid bland annat njurcancer: det kan minska cancerrelaterad trötthet, ångest och depression, stärka immunförsvaret och förbättra livskvaliteten och resultaten av behandlingen. Fysisk aktivitet vid njurcancer kan vara livsavgörande för patienter. Därför är det märkligt att inte fysisk aktivitet är en del av både cancersjukvården och det förebyggande informationsarbetet från statens och regionernas sida.

– Vi har i Sverige en nationell cancersamordnare Hans Hägglund på Sverige kommuner och regioner, SKR som jobbar direkt underställt regeringen – detta borde hamna på hans skrivbord, säger Jörgen Jehander.

Det övergripande temat för Njurcancerföreningen 2020 är HOPP och alla patienters rätt till nya behandlingar. Överlevnadschanserna vid njurcancer har ökat markant tack vare stora forskningsframgångar.

– Men flera nya kombinationsbehandlingar har fått nej av de svenska myndigheterna och det drabbar nu även njurcancerpatienter som blir utan effektiv behandling trots att den finns. Nya kombinationsbehandlingar är på ingång vilket ger HOPP till patienterna. Det är djupt oroande om de fråntas njurcancerpatienterna. Även de behandlingar som finns erbjuds olika beroende på var i landet man bor, vilket är orättvist, konstaterar Jörgen Jehander.

Frågan kommer diskuteras på det seminarium som Njurcancerföreningen genomför den 16 september. Mer information om seminariet och den svenska kampanjen ”Vi måste prata om fysisk aktivitet” finns att läsa på www.njurcancerforeningen.se

Liknande poster

Nya kombinationsbehandlingar förlänger överlevnaden

Nationella kvalitetsregister inom onkologi behöver kunna rapportera läkemedelsanvändning

Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab. Det här duger inte! konstaterar Blodcancerförbundet