Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tio år med nationella cancerstrategin – ett lyft för cancervården

Tio års utvecklingsarbete enligt nationella cancerstrategin har gjort tydliga avtryck i svensk cancervård. Idag utreds och behandlas patienter med cancer i hela landet enligt standardiserade vårdförlopp, nationella vårdprogram och nationella läkemedelsregimer. Ett antal steg har tagits på vägen mot en mer jämlik cancervård.

Allt fler patienter bedöms i behandlingskonferenser av team med olika specialister. Patienter med sällsynta och komplexa behandlingsbehov remitteras till högspecialiserade nationella vårdenheter. De medicinska resultaten följs upp i nationella kvalitetsregister. Av dem framgår bland annat att överlevnaden i cancer stadigt har ökat trots att antalet som insjuknar blivit fler.

Framgångsexempel och förebild
Cancerstrategin ses av många som en framgång som bidragit till den positiva utvecklingen. Främst beror det på att mycket av utvecklingsarbetet gjorts av ledande läkare, sjuksköterskor och andra professionsföreträdare från hela landet. Det menar Hans Hägglund, cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och ordförande i Regionala cancercentrum i samverkan.

– Under många år har det även funnits en bred politisk och professionell enighet och samsyn om både behov, mål och inriktning för arbetet. Det har också haft stor betydelse, liksom regeringens engagerade stöd under alla år, säger han.

Skillnad för patienter och närstående
– Cancerstrategin och de senaste tio årens utveckling inom cancervården har gjort skillnad för patienterna, säger Ingrid Kössler, processledare inom Patient- och närståenderådet vid RCC Väst.

Ingrid Kössler var patientrepresentant i den statliga utredning som ledde fram till cancerstrategin. Hon menar att genomförandet av strategin har bidragit till att vi nu ser bättre behandlingar, bemötande och omhändertagande, men också en längre överlevnad och förbättrade möjligheter att lindra biverkningar av olika behandlingar.

Fortsatta utmaningar inför 2030
Arbetet har pågått i tio år men det finns mycket kvar att göra. Regeringen och SKR har nyligen slutit en treårig överenskommelse om fortsatta insatser för att stärka cancervården. Arbetet med att få bort onödiga väntetider ska intensifieras, inte minst för att minska skillnaderna mellan regioner och olika patientgrupper. I överenskommelsen ingår även en ny satsning på att stärka barncancervården.

Jubileumsarrangemang 3 februari kl. 9.00 – 17.30
Måndagen den 3 februari kl. 09.00 – 17.30 arrangerar Regionala cancercentrum i samverkan och Socialdepartementet en jubileumsdag i Aula Medica på Karolinska Institutet i Stockholm för att uppmärksamma att nationella cancerstrategin fyllt 10 år.

Betydelsefulla personer för cancerstrategins genomförande kommer tillsammans med moderator Kattis Ahlström att bjuda på en tillbaka- och framåtblickande jubileumsdag som dels sätter ljus på resultaten från tio år med cancerstrategin, dels lyfter fram vad som behöver göras framåt för att cancervården ska bli än mer jämlik, tillgänglig och patientfokuserad.

Under eftermiddagen överlämnar H.K.H Kronprinsessan Victoria utmärkelserna Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare till medarbetare i cancervården inom respektive sjukvårdsregion.

Dagen avslutas med tal av socialminister Lena Hallengren.

Medierepresentanter välkomna
Representanter från medierna är välkomna att bevaka jubileumsdagen efter anmälan via länk nedan. Giltig presslegitimation ska visas upp på plats.

Program och information

Anmälan för medierepresentanter

Fakta

  • Jubileumsdagen samlar drygt 800 personer som är engagerade i utvecklingen av cancervården i Sverige; vårdprofessioner, ledningar och beslutsfattare i hälso- och sjukvården, patientföreträdare, patienter, närstående, akademi, näringsliv, politik, myndigheter, medier och andra organisationer.
  • Omkring 60 personer talar, diskuterar, spelar och sjunger under dagen.
  • Efter programmets avslutning kan den som önskar stanna och mingla fram till kl. 19.00.
  • Jubileumsdagen kommer att livesändas på cancercentrum.se.

Liknande poster

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening

Läs mer...

Workshop om unga vuxna i cancervården – engagerade samtal om vikten av utökat psykosocialt stöd

Läs mer...

Nya arbetssätt för ökad tillgänglighet

Läs mer...