Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Till minne: Bo Lennernäs

Det är med sorg redaktionen tagit emot beskedet att professor Bo Lennernäs gått bort. Bosse var en aktiv och uppskattad medlem i redaktionsrådet för Onkologi i Sverige från den första utgåvan 2005 och under åren därefter. Våra tankar går till hans närmaste.

Läs minnesordet av Sten Nilsson, professor emeritus, och Ulrik Ringborg, professor emeritus – Karolinska institutet i DN här

Liknande poster

SOF-VECKA I ÖREBRO

Läs mer...