Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

The Role of CDK 4/6 Inhibitors in the Management of Advanced ER+/HER2- Breast Cancer

Torsdagen den 17 december, kl. 17.00–18.00

En föreläsning av Professor Richard Finn, David Geffen School of Medicine at UCLA, USA

Richard Finn är professor vid Divisionen för Hematologi/Onkologi vid David Geffen School of Medicine vid UCLA i Kalifornien.
Professor Finn är en ledande expert inom bröstcancer och med betydande erfarenhet av att både leda och delta i ett flertal större internationella kliniska prövningar.

Mer info och anmälan

Liknande poster

Långtidsstudie visar: Äldre kvinnor med lågrisk-bröstcancer behöver inte strålbehandlas

Läs mer...

AI-stödd modell för säker mammografiscreening

Läs mer...

Tre intensiva dagar med bröstcancer i fokus – Kicki Waller-initiativet 30-årsjubilerade i Åre

Läs mer...