The Incyte Grant for Hematological Research

The Incyte Nordic Grant for Hematological Research på USD 20.000 är tänkt att stimulera intresset för forskning inom hematologiska maligniteter och att uppmuntra unga kliniker/forskare att delta i vetenskapliga framsteg genom att stödja högkvalititativa forsknings- och utvecklingsprojekt.

Senaste ansökningsdag 2019-10-10.

Läs mer och ansök på:

https://grant.incytenordics.eu/