Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

The Incyte Grant for Hematological Research

The Incyte Nordic Grant for Hematological Research på USD 20.000 är tänkt att stimulera intresset för forskning inom hematologiska maligniteter och att uppmuntra unga kliniker/forskare att delta i vetenskapliga framsteg genom att stödja högkvalititativa forsknings- och utvecklingsprojekt.

Senaste ansökningsdag 2019-10-10.

Läs mer och ansök på:

https://grant.incytenordics.eu/

Liknande poster

ASH 2023 bjöd på lovande data och hoppfulla nyheter om allt bättre behandlingar

Läs mer...

Hematologidagarna – främjar samarbete och bjuder på ett viktigt erfarenhetsutbyte

Läs mer...

Karolinska Hematology Seminar 2023 bjöd på brett och högklassigt innehåll

Läs mer...