Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

THE HELLSTRÖMS – ett intressant möte

Under min vistelse i Seattle sommaren 2018 hade jag förmånen att få träffa Ingegerd och Karl- Erik Hellström för första gången. Dessa inspirerande och framgångsrika forskare har arbetat sida vid sida under hela sin karriär. En av anledningarna att jag fascineras av deras arbete är att de tidigt insåg immunförsvarets betydelse vid cancer, något som långt ifrån alltid setts som en självklarhet. Vi träffas i parets kontor, i en byggnad mitt emot det kända traumasjukhuset Harbour View Medical Center (förebilden till Grey´s Anatomy), där Karl-Erik och Ingegerd Hellstrom delar rum. Vi pratar svenska, efter drygt 50 år i USA talar de fortfarande svenska med varandra. Vi har inför mötet haft mailkontakt och stämt träff i entrén till Harbour View Research Building, och tjugo minuter före avtalad tid får jag ett mail med en påminnelse om vårt möte och en bifogad review-artikel om deras arbeten i olika mustumörmodeller. Karl-Erik möter mig i lobbyn på exakt avtalad tid och berättar hur viktigt det alltid har varit för honom att hålla tider, något han lärde sig av gymnastikdirektören kapten Montan på Södra Latin. Vid försening bestraffades nämligen  eleverna med en snärt av Montans florett. Flera äldre svenska cancerforskare känner väl till paret Hellström. De träffades under sina studieår på Karolinska Institutet där intresset för cancer och immunförsvaret väcktes tidigt, och efter studierna fortsatte båda att forska hos Georg och Eva Klein. I slutet av 60-talet emigrerade familjen med två små barn till Seattle för tjänst vid University of Washington (UW). Karl-Erik berättar att de kom till Seattle med i princip tomma händer. De beviljades lån till sitt första hus och den första dammsugaren köptes på avbetalning. På den tiden anställde inte UW kvinnliga forskare och med stolthet berättar Ingegerd att detta ändrades efter deras ankomst. Paret skapade ett labb som fortfarande bedriver framgångsrik verksamhet.

I Seattle lanserade Karl-Erik och Ingegerd ”The Hellstrom paradox” som de båda framhåller som sitt största och viktigaste bidrag till cancerforskningen. Efter flera år på universitetet lämnade de tryggheten för att pröva på att arbeta inom ett mindre biotechbolag och senare inom läkemedelsindustrin. Efter 15 år återvände de sedan till universitetet där de båda är fortsatt aktiva. Det var ett spännande möte med två passionerade och hängivna forskare vilkas arbete startade för mer än 50 år sedan och som beskrivs mer i detalj i deras egen text här intill. Vi har valt att publicera artikeln på engelska för att behålla deras beskrivning så autentisk som möjligt.

Det handlar om en imponerande forskning som delvis har bidragit till den utveckling vi nu ser inom immunterapin med bland annat PD1-hämmare och CAR T-celler.

Läs artikeln THE HELLSTROM PARADOX AND BEYOND

Liknande poster

”Är stolt över mitt engagemang i de europeiska cancerfrågorna”

Vi behöver bort från punktinsatser och få mer forskning om cancerprevention

NOLLVISION CANCER – nytänkande på alla fronter