Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

The CDK4/6 landscape when treating elderly MBC women

Härmed inbjuds du att delta vid ett webinar med fokus på behandling av äldre patienter med metastaserad bröstcancer

Lilly vill här bjuda in dig till nedan aktuella föreläsning. Målet är att genom ökad kunskap om CDK 4/6-behandlingen vid behandling av äldre patienter med metastaserad bröstcancer, utifrån senaste forskning och klinisk erfarenhet, förbättra vården till nytta för patient och verksamhet. Webbinariet kommer att hållas på engelska, läs mer nedan.

Datum och tid: Onsdag 5 Maj kl. 15.30-16.30

För mer info och anmälan klicka här

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

Läs mer...

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Läs mer...

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider

Läs mer...