Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Skånska män erbjuds testning för prostatacancer

Från och med första september kommer Region Skåne att börja erbjuda skånska män regelbunden testning för prostatacancer genom ett så kallat PSA-test.

Under de kommande åren kommer alla skånska män mellan 50 och 74 år stegvis att få ett informationsutskick med ett erbjudande om att gå och testa sig för prostatacancer.

Regelbunden testning för prostatacancer

Regelbunden prostatacancertestning gör det möjligt att på ett kontrollerat sätt erbjuda männen en testning för att tidigt upptäcka prostatacancer. Testningen leder till ökad tillgänglighet, jämlikhet, högre vårdkvalitet och att sjukvårdens resurser används på ett mer strukturerat sätt.

– Det känns väldigt bra och spännande att vi efter tre års arbete äntligen har allt på plats för att starta organiserad prostatacancertestning i Region Skåne, säger Thomas Jiborn, överläkare och chef för Prostatacancercentrum Skåne.

Män mellan 50 och 74 år i Skåne kommer stegvis under kommande år erbjudas regelbundna tester för prostatacancer med ett PSA-blodprov. Det handlar om stora åldersgrupper och erbjudandet kommer att skickas ut i olika omgångar med start i september 2020.

Erbjudande med information

De utvalda männen får ett erbjudande hemskickat som innehåller information om testningen. Den som väljer att testa sig får sedan regelbundet samma erbjudande till och med det år man fyller 74.

– Prostatacancer är den vanligaste förekommande cancerformen hos män i Sverige. Det är viktigt att vi arbetar aktivt med att förebygga sjukdomen. Genom regelbunden testning kan vi tidigare upptäcka prostatacancer och se till att rätt vård kan erbjudas i rätt tid. Nu fortsätter vi kampen mot prostatacancer, säger Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Det var i juni 2018 som Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att införa regelbunden prostatacancertestning i Skåne och att ett regionalt prostatacancercentrum skulle etableras.

För mer information:
Thomas Jiborn, överläkare och chef för Prostatacancercentrum Skåne, 040-33 26 86
Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 044-309 34 02

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

Läs mer...

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Läs mer...

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

Läs mer...