Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Terapiinriktad utbildning inom I-O

Terapiinriktad utbildning inom I-O
Vad kan jag göra i kontakten med patienter som behandlas med immunterapi för att bidra till att förbättra behandlingen?

Datum: torsdag 4 maj
Tid: kl 09.00 – 15.30
Plats: Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm

Vi på Bristol Myers Squibb har glädjen att bjuda in dig som är sjuksköterska eller läkare till denna utbildning. Syftet med utbildningen är att ge dig ökad kunskap kring omhändertagandet av patienter som behandlas med onkologisk immunterapi, samt att ge möjlighet för dig och dina kollegor att diskutera de frågeställningar som ni ställs inför.

Bristol Myers Squibb har ordnat dessa terminsvisa utbildningar runt om i landet i 10 år. Denna termin erbjuder vi utbildningen i Stockholm.

Agenda
09.00 Fika
09.30 Välkommen och introduktion
09.45 Immunterapi – vad är det och hur fungerar det?
Björn Båtshake, Med dr, bitr överläkare, Skånes Universitetssjukhus Lund
10.30 Vad har vi lärt oss och var står vi idag med immunterapi?
Björn Båtshake, Med dr, bitr överläkare, Skånes Universitetssjukhus Lund
Lisa Villabona, Med dr, specialistläkare onkologi, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset
11.15 Paus
11.30 Immunterapi i praktiken – tips och råd från en sjuksköterska
Helena Hansson, specialistsjuksköterska onkologi, Universitetssjukhuset Linköping
12.30 Lunch
13.30 Patientfall ur en sjuksköterskas synvinkel – workshop
Helena Hansson, Björn Båtshake och Lisa Villabona
15.30 Fika

Bristol Myers Squibb står för kostnader för lokaler, mat samt föreläsararvoden.
Du ansvarar själv för att inhämta samtycke från din huvudman att delta vid mötet.

Vid frågor vänligen kontakta Henrik Jörhov på telefon 070 - 311 24 42 eller mejl [email protected].

För anmälan

 

 

I samband med din anmälan för deltagande i mötet, samlar Bristol-Myers Squibb Aktiebolag (”BMS”) in dina personuppgifter för att hantera ditt deltagande på mötet samt att utvärdera och förbättra våra aktiviteter. Genom att fylla i och underteckna formuläret medger du att dina personuppgifter får behandlas av BMS för ovan nämnda syften. Dina personuppgifter lagras inte längre än vad som är förenligt med gällande lagar och regler. Sådant medgivande omfattar även övriga företag inom den koncern BMS tillhör, vilket kan innebära att dina personuppgifter överförs till ett tredjeland i enlighet med våra Bindande företagsbestämmelser som du kan läsa här: https://www.bms.com/assets/bms/us/en-us/pdf/binding-corporate-rules.pdf. Medgivandet omfattar även överföring till noggrant utvalda leverantörer som BMS använder sig av i samband med möten. Du har rätt att återkalla ditt medgivande, invända mot eller begränsa BMS behandling av dina personuppgifter, få information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, begära en kopia av dina personuppgifter, rätt att få personuppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt och få dem korrigerade eller raderade genom att kontakta BMS. Personuppgiftsansvarig: Bristol Myers Squibb Aktiebolag, organisationsnummer 556092-9886, Box 1172, 171 23 Solna. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud för EU på [email protected] för att utöva de dataskyddsrättigheter du kan ha eller om du har funderingar eller frågor kring hur dina personuppgifter hanteras av BMS. Om du har klagomål kan du även vända dig till Datainspektionen i Sverige eller till tillsynsmyndigheten där du bor eller arbetar.