Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tema avancerad njurcellscancer

kl 12.30 –13.15

Terapihantering – immunterapi (IO) i kombination med tyrosinkinashämmare (TKI)

Föreläsare: Dr Moshe Ornstein, Taussig Cancer Institute, Cleveland Clinic, Ohio, USA
Syftet med webbinaret är att öka kunskapen om terapihantering med kombinationen och föreläsaren kommer i sin föreläsning framför allt att fokusera på överlappande toxicitet och hur man hanterar det.

Anmälan och mer info