Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Svedman och Herdenberg får stipendium för cancerforskning

Fernanda Costa Svedman, överläkare i onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, och Carl Herdenberg, ST-läkare i onkologi vid Norrlands universitetssjukhus, får Pfizers och Svensk Onkologisk Förenings (SOFs) forskningsstipendium inom onkologi för postdoktorer. De får dela på stipendiet på 200 000 kronor för forskning inom urinblåsecancer respektive MYC-beroende cancergener.

I bild, från vänster: SOFs nya ordförande Per Karlsson, Camilla Thellenberg (för Carl Herdenberg), Fernanda Costa Svedman, Signe Friesland, avgående ordförande SOF och Daniel Nyqvist, Pfizer.

Fernanda Costa Svedman – studier av ctDNA som biomarkör för utveckling av individualiserad behandling och uppföljning vid urinblåsecancer.

Fernanda Costa Svedman. Foto: Jan Torbjörnsson.

– Jag känner mig mycket glad och väldigt tacksam över att ha tilldelats Pfizers och SOFs onkologistipendium som kommer vara ett värdefullt bidrag för att kunna genomföra de första ctDNAanalyserna inom ramen för BioBladder-studien. Förhoppningen är att denna forskning kommer bidra till utveckling av precisionsmedicin för urinblåsecancer genom att på ett förfinat sätt bättre kunna bestämma bästa möjliga behandling, utvärdering och uppföljning av dessa patienter, säger Fernanda Costa Svedman, överläkare i onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, och postdoktor vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska institutet.

Studien BioBladder är en akademisk studie som koordineras vid Tema Cancer, Medicinsk enhet Bäckencancer, Karolinska Universitetssjukhuset Solna och genomförs i nära samarbete med SciLifeLab på KI och KTH, och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. Ansvarig prövare är Anders Ullén, professor vid Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

Carl Herdenberg – studier för att identifiera behandlingsbara MYC-beroende cancergener som levercancer och lymfom där MYC-genen har en viktig roll.

Carl Herdenberg. Foto: Anja Hansen Knutsson/Region Västerbotten.

– Det är oerhört roligt och hedrande att tilldelas detta stipendium. Det kommer bli ett viktigt bidrag och kommer bland annat ge mig större möjlighet att bedriva självständig forskning och nätverkskapande. Att få forska i tre år på plats, under ledning av professor Dean Felsher vid The Dean Felshers Lab, Stanford University i USA, ett högteknologiskt forskningscenter som ger grogrund för hög forskningskvalitet, kommer bli otroligt spännande. Jag hoppas kunna etablera nya samarbeten mellan Stanford och Umeå där respektive spetskompetens kan bli grund för framtida spännande forskningsprojekt, säger Carl Herdenberg, ST-läkare i onkologi vid Norrlands universitetssjukhus, och postdoktor vid institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet.

Förhoppningen med denna forskning är att kunna öppna upp för nya målinriktade behandlingar som kan att angripa cancer som är beroende av MYC-genen utan att frisk vävnad påverkas negativt.

– Det är viktigt med fler forskande läkare som kan kombinera sin kliniska tjänst med forskning för att utveckla kunskap och metoder som är av betydelse för våra patienter. Vi är mycket glada över att kunna dela ut detta forskningsstipendium, och som 2024 tilldelas Fernanda Costa Svedman och Carl Herdenberg. Vi ser fram emot att följa deras fortsatta forskning, säger Signe Friesland, ordförande i Svensk Onkologisk Förening.

Pfizers och Svensk Onkologisk Förenings (SOFs) onkologistipendium instiftades 2022 och syftar till att stimulera fler medlemmar att fortsätta forska efter disputationen för att främja translationell och klinisk cancerforskning. Stipendiet på 200 000 kronor delades ut vid årsmötet i Malmö den 21 mars.

Samverkan med SOF kring detta stipendium för att stödja framtidens cancerforskare är mycket glädjande, och ett bidrag till att stimulera till ny forskning och utvecklingen inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ, säger Daniel Nyqvist, medicinsk rådgivare på Pfizer.

Pfizers och SOFs onkologistipendium för postdoktorer
Från och med 2022 delar Pfizer tillsammans med Svensk Onkologisk Förening (SOF) ut forskningsstipendium. Det nyinstiftade stipendiet syftar till att premiera nyligen disputerade medlemmar som stöd i deras etablering som postdoktor och ska användas för projekt som främjar translationell och klinisk cancerforskning. Stipendiet kan sökas av SOFs medlemmar upp till fem år efter disputation med prioritering för forskningsprojekt relaterade till följande tumörområden; njurcancer, urinblåsecancer, lungcancer och bröstcancer. Stipendiet kan tillfalla en till tre sökande. En postdoktor är en tidsbegränsad forskningstjänst efter disputationen och är till för att den nydisputerade forskaren ska ha möjlighet att bygga en egen forskningsprofil. Translationell forskning innebär att resultat från experimentell forskning överförs till vården för att ge patientnytta, eller att iakttagelser eller problem i vården ger upphov till nya forskningsidéer. Prisutdelningen skedde den 21 mars på Onkologidagarna som arrangeras av Svensk Onkologisk Förening och som i år hölls i Malmö den 19 till 21 mars.