Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Studie om T-lymfocyt som möjlig ny behandling får pengar av Cancerfonden

Hos patienter med tarmsjukdomen mikroskopisk kolit ökar en form av lymfocyter i immunförsvaret som normalt motverkar cancer. Elisabeth Hultgren-Hörnquist har fått 1,8 miljoner kronor av Cancerfonden för att undersöka möjligheter till nya behandlingar.


Elisabeth Hultgren-Hörnquist, foto: Elin Abelssson

—Kronisk inflammation ökar risken för cancer, som för patienter med ulcerös kolit. Däremot har de med sjukdomen mikroskopisk kolit en lägre risk att få cancer i tjocktarmen, säger Elisabeth Hultgren-Hörnquist.

En skillnad mellan de två sjukdomarna är typen av T-lymfocyter, en sorts vita blodkroppar i immunförsvaret, som finns i ökad omfattning i tarmslemhinnan. Typen vid mikroskopisk kolit – CD8+ T-celler – har en viktig roll i att oskadliggöra celler som är på väg att omvandlas till cancerceller.

Elisabeth Hultgren-Hörnquist ska specifikt undersöka hur de ”goda” CD8+ T-cellerna fungerar, hos patienter med de olika tarmsjukdomarna, men även hos friska personer.

—Vi vill se vad som sker i tarmslemhinnan. Målet är att nå fram till nya behandlingar för dessa sjukdomar, men även för andra kroniska inflammationer med ökad risk för att utveckla cancer, säger Elisabeth Hultgren-Hörnquist.

Liknande poster

PFAS kan öka risken för sjukdomar som cancer hos ofödda barn

Läs mer...

Bortom återvinning: ny roll för autofagiprotein i membranreparation upptäckt

Läs mer...

Ny metod räknar hur många RNA-molekyler som tar sig in i cellen

Läs mer...