Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Stor donation för internationell kvalitetssäkring av HPV-prover

Världsomspännande kvalitetssäkring av HPV-screening blir nu möjlig genom en donation till Karolinska Universitetslaboratoriet av Bill och Melinda Gates Foundation. Donationen är på nära 12 miljoner kronor.

–    Gates foundation gör stora satsningar för global hälsa, i det här fallet för att utrota livmoderhalscancer. Vi är glada över att få vara en del av detta, säger Joakim Dillner, professor och FoU-chef på Karolinska Universitetslaboratoriet.

Screening mot humant papillomvirus (HPV) rekommenderas av världshälsoorganisationen WHO, EU och Socialstyrelsen. WHO har beräknat att nittio procent av de 570,000 kvinnor i världen som drabbas av livmoderhalscancer varje år hade kunnat undvikas med hjälp av HPV-baserad screening och vaccination.

–    I Sverige har vi varit framstående i att forska, följa upp och utvärdera HPV-screening och vaccination. Vi var först med att visa att screening och vaccination har effekt, säger Joakim Dillner.

Karolinska Universitetslaboratoriet är det enda laboratoriet som får utveckla kvalitetskontroller för alla som arbetar med screeningen. Nu kommer man bland annat att ta fram blindprover så att laboratorier i hela världen kan kontrollera kvaliteten på sina HPV-analyser på ett standardiserat sätt.
Analys av blindprover från en oberoende part är en vanlig del i ackrediteringen. I Sverige och många andra länder ingår det som ett krav för alla laboratorier som arbetar med HPV-prover.

–    WHO har som mål att utrota livmoderhalscancer. Därför är det viktigare än någonsin att laboratorier kan jämföra sig med varandra, säger Joakim Dillner.

Som referenslaboratorium kommer Karolinska Universitetslaboratoriet också att ta fram ett digitalt utbildningsprogram för hur laboratorier över hela världen ska kvalitetssäkra sitt arbete med HPV.  Karolinska Universitetslaboratoriet kommer också att stödja andra laboratorier med att genomföra nya analyser av prover som är svåra att tolka eller visar ett tveksamt resultat.

Liknande poster

Sverige satsar på att bli fritt från livmoderhalscancer till 2027

HPV-vaccinering till både pojkar och flickor stoppar livmoderhalscancer bäst

Låggradig inflammation i tarmen lång tid efter strålbehandling