Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Stockholm3 tillgängligt i USA

A3P Biomedical AB, ett svenskt diagnostikföretag specialiserat på avancerad prostatacancerdiagnostik, och BioAgilytix, en global leverantör av bioanalytiska tjänster, meddelar att Stockholm3 för tidig upptäckt av prostatacancer nu är kommersiellt tillgängligt som ett Lab Developed Test (LDT) i hela USA.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland amerikanska män, med uppskattningsvis 288 300 diagnoser och 34 700 dödsfall 2023. För att adressera denna kritiska hälsofråga samarbetar A3P Biomedical och BioAgilytix sedan 2023 för att omdefiniera vårdstandarden för tidig upptäckt av prostatacancer i USA. Stockholm3, ett blodbaserat test som avsevärt förbättrar diagnostik och tidig upptäckt, är nu tillgänglig i hela USA och ger nya möjligheter för individer med potentiell risk för prostatacancer.

”Partnerskapet med BioAgilytix har varit avgörande i vår mission att omdefiniera vårdstandarden för tidig upptäckt av prostatacancer i USA. Stockholm3 har både högre sensitivitet och specificitet än nuvarande standardtestet PSA. Det innebär att aggressiv prostatacancer kan upptäckas tidigare, när den fortfarande är behandlingsbar, samtidigt som onödiga ingrepp i form av magnetröntgen och biopsier minskar. Vi upplever att det finns ett stort behov och betydande marknadspotential för detta unika test i USA,” säger Martin Steinberg, arbetande styrelseordförande för A3P Biomedical.

”Det senaste året har visat kraften i partnerskap och innovation. A3P Biomedicals expertis inom precisionsdiagnostik, i kombination med BioAgilytix kompetens inom bioanalytiska tjänster, har gjort det möjligt att uppnå betydande framsteg inom prostatacancerdiagnostik. Vi är fortsatt dedikerade till att introducera banbrytande innovationer som adresserar ouppfyllda medicinska behov och räddar liv”, säger Linda Robbie, Ph.D., COO för BioAgilytix.

När partnerskapet närmar sig ettårsjubileet ser A3P Biomedical och BioAgilytix fram emot att utöka räckvidden för Stockholm3 och säkerställa att fler män över hela USA får tillgång till detta banbrytande diagnostiska test.

Stockholm3 finns nu i BioAgilytix katalog och kan beställas i hela USA. För mer information om Stockholm3 och hur det kan beställas i USA, vänligen kontakta: