Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Stark utveckling för registerforskning

En regional satsning på registerforskning har lett till nya framsteg inom bland annat prostatacancerforskning och covid-19. Bakom ligger forskare från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet.

En av dem är Ola Bratt, professor i klinisk cancerepidemiologi och överläkare vid Prostatacancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han har länge varit aktiv i forskning kring prostatacancer och införandet av regionalt organiserad prostatacancertestning. Ett fält där Sverige nu blivit världsledande tack vare att alla uppgifter om testningen registreras i ett nationellt kvalitetsregister.

– Det är vi ensamma om i världen. I början av året uppmanade EU sina medlemsstater att börja utvärdera screeningprogram för just prostatacancer. Det är precis vad vi gör i Sverige, och vi ligger flera år före resten av Europa. Jag har nyligen berättat om vårt arbete på ett EU-möte säger han.

Oorganiserad testning

Ola Bratt samarbetar med en forskningsgrupp som i mer än 25 år har forskat kring prostatacancer och screening, och han arbetar nu med att omsätta deras resultat till verklighet för svenska män. Redan nu prövas en screeninglik verksamhet i flera regioner.

– Sju är i gång och ytterligare tio regioner är på gång. Att vi gör detta beror på att Socialstyrelsen och Socialdepartementet ser problem i prostatacancertestning, den är alltför oorganiserad som den är idag, säger han.

En av de viktigaste vägarna framåt är just användandet av register. I det nya nationella kvalitetsregistret för organiserad prostatacancertestning registreras allt från det första blodprovet som mannen erbjuds för att utreda prostatacancer, till resultat av magnetkameraundersökning, vävnadsprov och eventuell cancerbehandling.

Läs hela artikeln.

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

10 miljoner till studie av ny metod för cellterapi