Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

ST-kurs i Primära intracerebrala tumörer med fokus på gliom och meningeom

Plats: Lejondals slott, Bro

Kursledare: Helena Bruhn (neurolog), Maria Sandström (onkolog), Annika Malmström (onkolog/palliativ medicin), Magnus Olivecrona, (neurokirurg) Michael Strandéus (onkolog), Göran Hesselager (neurokirurg).

Målgrupp: Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare inom neurokirurgi, neurologi samt onkologi och i andra hand till blivande specialister inom internmedicin, neuropatologi, neuroradiologi och rehabiliteringsmedicin. Prioritet ges åt dem som kommit en bit i sin utbildning.

Kursavgift: Kursavgiften ännu ej fastställd, men blir ca 10 000 kr ex moms. Avgiften skall vara betald innan kursens start, detta för att garantera din plats. Kursen går i internatform och avgiften inkluderar logi, samt alla måltider. Inklusive kursmaterial.

Varje deltagare bokar och betalar sina resor.

Max antal kursdeltagare: 30 personer

Anmäl dig senast den 15 december 2023 – om kursen är fullbokad innan dess, så stängs anmälan tidigare.

Kontakt: Information angående anmälan och betalning: Sandra Jonsson, Cancerakademin.

E-post: [email protected] Telefonnummer: 070-260 50 75.

Kursen arrangeras i samarbete med Cancerakademi Norr

För mer information och anmälan