Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Speciellt protein ökar dödlighet vid cancer i bukspottkörteln

Ett särskilt protein har en nyckelroll i att stänga av kroppens immunförsvar, så att cancerceller i bukspottskörteln kan växa och spridas. Det visar en upptäckt vid Umeå universitet. Upptäckten kan öppna för framtida utveckling av läkemedel mot den fruktade cancerformen.

– Vi kunde se att patienter med lägre nivåer av det aktuella proteinet hade effektivare försvar mot cancern och längre överlevnad, säger Daniel Öhlund som lett arbetet, vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet.

Det protein det gäller är galectin 4, ett protein som normalt finns i magtarmkanalen där det har betydelse för cellernas utmognadsprocesser. Problemet uppstår när samma protein utsöndras av cancerceller och binder till T-celler som har betydelse för immunförsvaret. Då kan proteinet orsaka programmerad celldöd av dessa T-celler. Denna funktion används av cancercellerna för att undvika att de attackeras och elimineras av T-cellerna.

Kroppens försvar mot cancer i bukspottskörteln bygger delvis på att T-cellerna angriper och oskadliggör cancerceller innan de hinner spridas. Men när det finns höga halter av proteinet galectin 4 i bukspottkörtelstumören angrips T-cellerna och dör istället, vilket lämnar fältet fritt för cancercellerna att växa och spridas.

Umeåforskarna kunde se att hos patienter med bukspottkörtelcancer var nivåerna av galectin 4 så höga att de kunde ses i ett vanligt blodprov. Upptäckten öppnar därmed dels för möjlighet att ställa tidig diagnos av den fruktade men svårupptäckta cancerformen, dels en öppning för framtida utveckling av behandlingar.

När forskarna studerade olika tumörer kunde de se att tumörer med låga nivåer av proteinet var mindre än tumörer med högre nivåer. Det gick också att se en större ansamling av immunceller i tumörer med låga nivåer av galectin 4, vilket ökar möjligheten att bekämpa och överleva cancern.

– I framtiden vill vi med läkemedel blockera bindning av proteinet till T-celler, så att kroppens immunförsvar mot cancercellerna fungerar normalt. Om behandlingen fungerar skulle immunförsvaret kunna attackera och eliminera cancerceller vilket skulle öka överlevnaden för patienter med sjukdomen, säger studiens huvudförfattare Tommy Lidström.

Cancer i bukspottkörteln, pankreas, är en av de dödligaste cancerformerna. Den upptäcks ofta sent i sjukdomen och det finns få effektiva behandlingar. Årligen insjuknar drygt 1200 svenskar i sjukdomen.

Det har gjorts tidigare forskning kring olika proteiners roll i hur cancern undgår immunförsvaret, men det har hittills inte lett till utveckling av nya effektiva läkemedel.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cancer Immunology Research

Om den vetenskapliga publiceringen
Extracellular galectin 4 drives immune evasion and promotes T-cell apoptosis in pancreatic cancer
Tommy Lidström, Joshua Cumming, Rahul Gaur, Lars Frängsmyr, Ioannis S. Pateras, Matthias J. Mickert, Oskar Franklin, Mattias N.E. Forsell, Niklas Arnberg, Mitesh Dongre, Cedric Patthey, Daniel Öhlund
https://doi.org/10.1158/2326-6066.CIR-21-1088

Liknande poster

Effektivare medicinsk bildtagning kan förbättra cancervården

Läs mer...

Cancerforskningsfonden i Norrland delar ut 75 miljoner kronor

Läs mer...

Umeå universitet i samarbete om att upptäcka hjärntumörer med AI

Läs mer...