Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Smartare screening med AI inom mammografi

Effektiv mammografi-screening med hög kvalitet är en hörnsten för att tidigt upptäcka och behandla bröstcancer. Med hjälp av Artificiell Intelligens (AI) kan man lättare hitta de kvinnor som har högre risk för cancer i framtiden. Samtidigt kan AI:n avlasta personalen i att bedöma mammografibilderna. Det visar ny forskning på Capio S:t Görans Sjukhus.

I en vetenskaplig studie som gjorts på sjukhuset så har forskare använt AI för att granska tidigare tagna mammografibilder. Med hjälp av den har man kunnat se vilka kvinnor som har högre risk att få bröstcancer i framtiden, även om de inte har tecken på cancer nu. Genom att kalla kvinnor med hög risk för cancer oftare och tidigare till mammografiscreening skulle man kunna minska risken för framtida sjukdom.

De resultaten har nu sammanställts i en artikel som publicerats i den ansedda medicinska tidskriften Lancet Digital Health, med biträdande överläkare Karin Dembrower från Röntgenkliniken som försteförfattare.

Skillnad på AI och AI

I annan studie som gjorts på mammografibilder från Capio S:t Görans Sjukhus har man testat tre olika AI-system för att granska bilderna. De har fått granska tidigare tagna mammografibilder på egen hand och leta efter tecken på cancer i bilderna. Resultaten har sedan jämförts med de vanliga granskningar av samma bilder som gjorts av röntgenläkare.

Karin Dembrower vid granskningsstation

Resultaten av den studien har nu publicerats i tidskriften i JAMA Oncology med Karin Dembrower som medförfattare, och ST-läkare Mattie Salim från Karolinska Universitetssjukhuset som försteförfattare.

Så här kommenterar Karin Dembrower resultatet av studien.

– Av de tre AI-system vi har undersökt är ett klart bättre än de andra två, och lika bra som en röntgenläkare. Det betyder inte att de ska ersätta röntgenläkare, men min artikel visade faktiskt att en AI kan hantera minst hälften av undersökningarna inom screeningen på egen hand – de som den tycker är minst misstänkta. Resten behöver granskas av röntgenläkare – nu av två röntgenläkare och i framtiden möjligen en läkare i kombination med AI.

Ytterligare AI- studier planeras

De studier som gjorts kring AI inom mammografi har hittills varit retrospektiva, dvs. att AI-systemen har fått tittat på äldre, tidigare bedömda bilder. Nu vill forskargruppen på Capio S:t Görans Sjukhus ta nästa steg, berättar Karin Dembrower.

– För att vara helt säker på hur bra AI är bör man testa i praktiken – och en sådan studie (ScreenTrust CAD) planerar vår grupp att utföra. Det kommer att röra sig om 55 000 undersökningar. Här ska AI vara en tredje granskare utöver de båda röntgenläkarna. Det känns väldigt spännande!

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Persson, Informatör, Capio S:t Görans Sjukhus, tel: 08-5870 2043

Liknande poster

Umeå universitet i samarbete om att upptäcka hjärntumörer med AI

Läs mer...

AI kan hitta kvinnor med hög risk för bröstcancer vid mammografiscreening

Läs mer...

Forskare tar nytt AI-grepp för att analysera tumörer

Läs mer...