Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Smartare medicinering ger effektivare behandling mot leukemi

Genom att växla mellan eller kombinera olika läkemedel mot en speciell typ av leukemi, kan sjukdomen behandlas mer effektivt. Det visar Jonathan Lindström i sin avhandling från Linnéuniversitetet. 

Jonathan Lindström har genom simulationer undersökt sjukdomen kronisk myelotisk leukemi (KML). Han ville se hur olika typer av behandlingar påverkade risken för cancercellerna att bli resistenta.

KML och ett par relaterade sjukdomar orsakas av det avvikande enzymet Bcr-Abl1. Enzymet bildas genom en oönskad förändring, så kallad mutation, och finns bara i cancerceller. Enzymet aktiverar tillväxt och gör så att en viss typ av celler växer utan att följa kroppens regler – cancer uppstår. Eftersom enzymet bara finns i cancerceller och ensamt är orsaken till sjukdomen KML, är mediciner som hindrar just Bcr-Abl1 väldigt effektiva behandlingar. Dessutom fungerar medicinerna utan att påverka kroppens egna celler.

Medicinerna har revolutionerat behandlingen av KML, men tyvärr är problemet ofta att cancercellerna blir resistenta mot behandlingen. Till slut finns bara resistenta cancerceller kvar, vilket gör att behandlingen inte längre fungerar.
– Cancercellerna lyckas anpassa sig till behandlingen, vilket liknar hur nya arter uppkommer efter att de anpassar sig till miljön, fast på cellnivå. Vi tänkte att det borde gå att styra evolutionen i cancercellerna så att de inte blir immuna mot behandlingen, säger Jonathan Lindström.

Teorin stämde. Resultaten visar att det kan vara positivt att växla fram och tillbaka mellan två olika mediciner eftersom cancercellerna påverkas på olika sätt av olika mediciner.
– Cancercellerna kan vara resistenta mot en medicin samtidigt som de inte tål en annan. Genom att växla behandling stör man utvecklingen av att cancercellerna blir resistenta, säger Jonathan Lindström.

En annan behandlingsmetod som också verkar kunna ha en skyddande effekt var kombinationer av vissa läkemedel. Resultaten från avhandlingen visade också att ett kort behandlingsuppehåll kunde göra cancercellerna mer känsliga för behandling när den påbörjades igen.
– Mina resultat visar att det går att effektivisera behandlingen av KML genom att använda de mediciner som redan finns idag på ett smartare sätt. Det gör att risken för resistens minskar hos cancercellerna och dessutom begränsar man besvär med bieffekter för patienten, säger Jonathan Lindström.

Klicka på länken för att läsa hela avhandlingen: Modelling the evolution of treatment-induced resistance in Ph+ leukaemias

Liknande poster

Novartis får positiv rekommendation för godkännande av CHMP för Scemblix®

effektivare behandling vid KML

Norsk forskare prisas för sin forskning kring kronisk myeloisk leukemi, KML