Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

SLUSG stiftelsen delar ut resestipendium till WCLC i Singapore 2020

SLUSG stiftelsen delar ut resestipendium till WCLC i Singapore 9-12 augusti 2020

Svenska Lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse delar ut ett stipendium motsvarande kostnad för resa och logi för deltagande i det internationella lungcancermötet i Singapore 9-12 augusti 2020.

Läkare med inriktning mot lungcancer, gärna under specialistutbildning eller nybliven specialist, prioriteras. Stipendiater utses av SLUSG stiftelsens styrelse.

Ansökan med motivering på högst en A4 sida plus CV och meritlista skall senast 20 april sändas via mail till [email protected]

Stipendiaterna skall efter kongressen inkomma med en skriftlig rapport avsedd för publicering på  SLUSG:s hemsida.

Liknande poster

Möjlig behandling mot småcellig lungcancer presenterad på WCLC

För och emot lungcancerscreening – rapport om senaste kunskapen från världskonferensen i Japan