Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

SLS belönar forskning om uppkomsten av akut lymfatisk leukemi hos spädbarn

Svenska Läkaresällskapet har beslutat att tilldela Charlotta Böiers, forskare vid avdelningen för Molekylär hematologi, Lunds universitet, Svenska Läkaresällskapets Translationella forskningspris för ansökan ”Role of interferon in the initiation of MLL-AF4 associated childhood ALL”. Priset belönar och uppmärksammar translationell forskning.

Charlotta Böiers, forskare vid avdelningen för Molekylär hematologi, Lunds universitet. Foto: Åsa Hansdotter.

Charlotta Böiers forskning handlar om uppkomsten av akut lymfatisk leukemi, ALL, hos spädbarn. Barnleukemi utvecklas oftast under de första levnadsåren genom flera mutationer. Vissa barn drabbas dock av den mycket ovanliga sjukdomen ALL redan under sitt första år efter att ha fötts med den aggressiva mutationen MLL-AF4. Pågående studier undersöker om mutationen ensam kan leda till att akut lymfatisk leukemi utvecklas under kort tid, och i sådana fall i vilken cell mutationen uppstår. Genom att kartlägga sambandet kan forskningen på sikt bidra till behandlingen av akut lymfatisk leukemi.− Det är mycket glädjande att min forskning uppmärksammas av Svenska Läkaresällskapet. Förhoppningen är att vi ska upptäcka den cell, eller de celler, där mutationen MLL-AF4 uppstår för att förstå hur den påverkas av mutationen och därigenom få kunskap om hur vi i framtiden kan behandla och hjälpa barn som drabbas av cancer, säger Charlotta Böiers, forskare vid avdelningen för Molekylär hematologi, Lunds universitet.

Prisutdelning äger rum den 8 november 2022 under Svenska Läkaresällskapets Årshögtid. Pristagaren belönas med 100 000 kronor.

 

 

Liknande poster

Diagnostik av akut lymfatisk leukemi hos barn med hjälp av helgenomsekvensering

Skadade stamceller kan förklara sena problem vid leukemi

Möjlig förklaring till långtidseffekter hos leukemiöverlevare upptäckt