Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Skrapa och frys – effektivt vid vanligaste hudcancern

Att skrapa och frysa bort tumören är en säker och effektiv behandlingsmetod vid den vanligaste formen av hudcancer, basalcellscancer. I en studie från Göteborgs universitet presenteras nu resultat där olika varianter av metoden prövats.

Eva Backman, doktorand inom dermatologi och venerologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, överläkare inom hud- och könssjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Antalet fall av hudcancer fortsätter att öka kraftigt i Sverige och internationellt, vilket medför höga kostnader för en på många håll hårt ansträngd hälso- och sjukvårdsekonomi. Att få fram effektivare och samtidigt säkra behandlingsmetoder är därför av största vikt.

Vid den vanligaste formen av hudcancer, basalcellscancer, är det främst kirurgi som rekommenderas internationellt. Metoden är dock tids- och resurskrävande, och ofta förknippad med långa väntetider.

Den snabbare metoden att skrapa och frysa bort tumörerna har tillämpats internationellt sedan 1960-talet, men ifrågasatts eftersom tydligt preciserade behandlingsprotokoll saknats. Behandlingseffekterna har därmed också varierat stort.

Påfallande goda behandlingsresultat

I den aktuella studien, publicerad i tidskriften Journal of the American Academy of Dermatology, har olika varianter av skrap- och frysmetoden tillämpats och analyserats. Totalt behandlades 202 tumörer hos 116 patienter, varav 40 kvinnor. Medianåldern i gruppen som helhet var 72 år.

Metoden innebär att tumören först skrapas och sedan fryses bort med en sprej med flytande kväve. Hälften av tumörerna frysbehandlades i en omgång efter skrapning, hälften i två omgångar. Ingreppen utförs med lokalbedövning och är klara på fem minuter.

Behandlingen ger ett sår som tar några veckor att läka och efterlämnar ett ärr, men metoden tolererades väl av patienterna och uppfattades inte mer besvärlig än kirurgi. Resultaten vid ettårsuppföljning var också goda. Av 202 tumörer var det endast en som hade kommit tillbaka.

Eva Backman är doktorand inom dermatologi och venerologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, överläkare inom hud- och könssjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och har lett studien:

– Vår forskning visar med all tydlighet att rätt utfört är denna metod både säker och också kostnadseffektiv jämfört med andra vanligt förekommande och mer resurskrävande metoder. Vi hoppas därför att resultatet får spridning i Sverige men också internationellt, säger hon.

Enkelhet viktigt när utmaningarna växer

Basalcellscancer uppkommer huvudsakligen av de skadliga effekter som långvarig solbelastning ger på huden. Cancern är därför ovanlig före 40 års ålder och ökar i förekomst i högre åldrar. Antalet inrapporterade nya fall är över 60 000 per år bara i Sverige.

Tumörerna är så gott som oförmögna att sprida sig, men växer lokalt och kan ge sår som inte läker. Vissa tumörer växer infiltrativt och är svåravgränsade. Då är kirurgi bästa behandling. Övriga typer är ytliga respektive upphöjda, vilket gällde tumörerna i studien. Eva Backman igen:

– Sjukvården står inför stora utmaningar med en växande befolkning som också lever allt längre. Det känns värdefullt att kunna visa att även till synes enkla metoder fortsatt har en självklar plats i behandlingsarsenalen av vår allra vanligaste cancertyp, avslutar hon.

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

Läs mer...

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

Läs mer...

10 miljoner till studie av ny metod för cellterapi

Läs mer...