Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Skolsköterskor utbildas i kampen mot cancer

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland har tagit fram en webbkurs om barn och cancer för skolsköterskor. Det är ett nytt sätt att involvera elevhälsan främst i det förebyggande arbetet, men också i arbetet med att ta hand om familjer som drabbas.

Webbutbildningen: Barn och cancer – skolsköterskans roll berör bland annat HPV-vaccin, barn som närstående och hälsosamma levnadsvanor. Utbildningen är kostnadsfri och finns tillgänglig från och med 1 september.

Webbutbildningen vänder sig främst till skolsköterskor men några delar passar även andra roller i elevhälsoteamet. Utbildningen har två huvudspår. Det första handlar om barn som kommer i kontakt med cancer, antingen att de drabbas själva eller någon i deras närhet. Det andra spåret tar upp de områden där vi kan jobba med barn för att förebygga att cancer uppstår senare i livet.

– Varje år får ca 370 barn och ungdomar i Sverige en cancerdiagnos. Trots att vi kan bota 85 procent är cancer ändå den vanligaste dödsorsaken hos barn i åldrarna 1–14 år. Vi vet inte alltid orsaken till att barn får cancer. Barncancer är också svårt att förebygga, men vi behöver öka kunskapen på tidiga tecken för att på så sätt upptäcka dessa sjukdomar tidigare, säger Lena Sharp, chef på RCC Stockholm Gotland.

Preventiva åtgärder för utrotning av livmoderhalscancer

Cancer är en av de största folksjukdomarna i dag. Nästan hälften av all vuxencancer kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor. Men nyttan av preventiva åtgärder är störst bland unga. Dit hör bland annat HPV-vaccinering.

– Med HPV-vaccinering i kombination med screening kan vi i Sverige i stort sett utrota livmoderhalscancer. Men såklart möter varje skolsköterska en och annan som inte vill ta vaccin. Därför innehåller utbildningen den senaste forskningen om HPV och vaccinet så att man kan bemöta motstånd på ett konstruktivt sätt, säger Jennie Jackson, kursansvarig och projektledare på RCC Stockholm Gotland.

Barn och cancer – skolsköterskans roll
innehåller sex kapitel som vardera är 30–60 minuter långa: alarmsymtom för barncancer, skolans roll för barn med cancer, barn som närstående, HPV-vaccin, hälsosamma levnadsvanor och motiverande samtal som samtalsmetod. Innehållet presenteras genom filmer, quiz och interaktiva texter.

Utbildningen är kostnadsfri och finns tillgänglig på Regionala cancercentrums webbplats från och med 1 september 2021.

Webbutbildning Barn och cancer – skolsköterskans roll

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening

Workshop om unga vuxna i cancervården – engagerade samtal om vikten av utökat psykosocialt stöd