Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Sju miljoner till njurforskning

Njurfonden delar ut över 7 miljoner kronor till forskning om njursjukdomar – den största summan sedan fonden instiftades. Tre forskare berättar om sina spännande projekt i ett webbinarium på Världsnjurdagen 14 mars.

Njursjukdom är ett ökande globalt folkhälsoproblem. En av tio i Sverige är drabbade och om 20 år beräknas kronisk njursjukdom vara den femte vanligaste dödsorsaken i världen.

Trots att så många är drabbade är tyvärr inte njurforskning prioriterat då de statliga anslagen fördelas. Njurfondens bidrag till forskningen har därför fått mycket stor betydelse.

”Vi är mycket glada att Njurfondens bidrag till forskningen ökar och kan bidra till att njursjukdomar så småningom kan behandlas och förhoppningsvis till och med kan botas i framtiden. Det pågår mycket framgångsrik njurforskning i Sverige som säkerställer att alla gåvor till Njurfonden kommer till god nytta för njursjuka”, säger Håkan Hedman, ordförande i Njurfonden.

Bidragen går till forskning vid samtliga lärosäten i Sverige, som rör kronisk njursjukdom, dialys och transplantation.

Njurfondens forskarbidrag uppmärksammas vid ett webbinarium den 14 mars på Världsnjurdagen, då samtliga tillkännages. Tre av forskarna medverkar och presenterar sina projekt närmare. Webbinariet leds av Peter Bárány, docent i njurmedicin och ledamot i Njurfondens styrelse.

Webbinariet Njurfondens forskarbidrag 2024 sänds 14 mars kl. 12.00

Till webbinariet

Lista över beviljade forskarbidrag 2024

Insamlingsstiftelsen Njurfonden samlar in ekonomiska medel och lämnar bidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt arbetar för att befolkningen får kunskap om njurarnas viktiga funktioner. Njurfonden grundades 2013 av Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF), Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) och Svensk Transplantationsförening (STF). Vår vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i njurarna. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av Njurfonden. www.njurfonden.se