Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Segergren blir Blodcancerförbundets nya generalsekreterare

Sofia Segergren är ny generalsekreterare för Blodcancerförbundet och har gedigen erfarenhet av både patientföreningar och politiken. Nu rivstartar hon med är att sätta sig in de frågor som Blodcancerförbundets medlemmar, föreningar och styrelse prioriterar.

Sofia Segergren står stadigt i den starka försommarvinden, utstrålar både energi och lugn.

– Jag är bra på att lyssna in, och förstår att människor kan ha olika perspektiv – även i en organisation som driver gruppens gemensamma intressen, säger Blodcancerförbundets nya generalsekreterare Sofia Segergren, 52 år. Nu ser hon fram emot att möta medlemmarna och fortsätta opinionsarbetet för bättre vård och behandlingar i hela landet.

– Patientföreningar spelar en viktig roll för att människor i hela landet ska få tillgång till nya behandlingar och bra rehabilitering. Den erfarenheten har jag med mig från mina år som förbundssekreterare i Epilepsiförbundet och som kommunikatör i Personskadeförbundet. Båda dessa patientgrupper behöver ju specialistläkare i neurologi som det är brist på i stora delar av landet.

I projekt med smärtproblematik
I Personskadeförbundet jobbade hon bland annat med internkommunikation och med ett smärtprojekt:

– Många medlemmar i Personskadeförbundet har neuropatisk smärta, nervsmärta, på grund av sina skador. Det kan ju även blodcancerpatienter få, ofta som biverkning av tuffa behandlingar. Jag vet hur stora insatser som krävs för att komma till rätta med den typen av smärtproblematik, säger Sofia Segergren.

När hon arbetade på Personskadeförbundet hamnade medlemmarna i politisk motvind och hon fick kavla upp ärmarna.

– Man drog ner på socialförsäkringarna och folk blev utförsäkrade vilket ju drabbade våra medlemmar. Tänk dig att du fått veta att du aldrig skulle bli frisk och arbetsför och sedan ska du plötsligt försörja dig själv ändå.

Grunden i opinionsarbetet var den medlemsundersökning som Sofia Segergren höll i. Kampanjen kulminerade i Almedalen där man lyckades lyfta medlemmarnas situation i Nyhetsmorgon i tv4.

– Vi hade medvind. Det året var det fokus på utförsäkringarna och vi hade ju patientperspektivet så tajmingen var perfekt.

Kommunikatör för både Sveriges arbetsterapeuter & läkarförbund
Sofia Segergren har också inblick i vården från professionsorganisationer. Som kommunikatör på fackförbundet Sveriges Arbetsterapeuter lärde hon sig vad rehabiliteringen betyder för livskvalitén, inte minst efter en svår sjukdomsperiod med tuffa behandlingar.

– Det är så viktigt att få de vardagliga rutinerna att fungera med bland annat rätt hjälpmedel. Bäst är ju om arbetsterapeuten jobbar i team med en fysioterapeut som hjälper till att få i gång kroppens funktioner, och psykolog eller kurator som kan ge stöd till patienten och anhöriga.

När hon gick vidare till kommunikationsavdelningen vid Sveriges läkarförbund fick hon ansvar för den interna kommunikationen mellan ledning, förtroendevalda och medlemmar.

– Där var vi ju fler medarbetare och hade större muskler. Jag skrev förbundssidan i Läkartidningen och stöttade professionsavdelningen när det gällde de frågor som förbundsledningen drev. Det är ju viktigt att ledningen vet var medlemmarna står och att medlemmarna vet hur ledningen tillvaratar deras intressen och varför man prioriterar vissa frågor.

Stort engagemang och vilja till påverkan
Det går inte att ta miste på Sofia Segergrens engagemang i de organisationer hon varit anställd men viljan att påverka har funnits sedan hon var ung.

– Jag gick det som kallades Förvaltningslinjen på den tiden, vid Högskolan i Örebro, en bred samhällsvetenskaplig utbildning. Det var då mina värderingar formades, hur viktigt det är att man engagerar sig i samhällsfrågor.

Hon är uppväxt i Surahammar och hennes ”ingångsjobb” var inom Centerpartiets ungdomsförbund i Örebro.

– Den tiden gav mig väldigt mycket, inte minst kunskap om organisationer som jag haft nytta av i mitt yrkesliv. Jag fick ta eget ansvar, lärde mig att våga ta initiativ och styra upp saker. När jag senare blev kommunalpolitiker i Vallentuna fick jag lära mig att hantera motstridiga intressen och åsikter, både inom det egna partiet och mellan samarbetspartierna, så den politiska världen kan jag vid det här laget.

Hennes engagemang för att förbättra ersättningstrafiken på Roslagsbanan under en lång avstängningstid gjorde att hon blev ”uppkryssad” i valet.

– Då var jag jättepeppad att ta en större roll i kommunpolitiken. När det var dags att välja gruppledare räckte jag upp handen och det slutade med att jag var vice ordförande i kommunstyrelsen och arvoderad politiker på deltid.

Trädgårds- och träningsintresse i Vallentuna
I Vallentuna kommun norr om Stockholm växte hennes barn upp, en son som går i gymnasiet och en dotter som pluggar i Göteborg. Nu är hon i full färd med att bygga nytt hus där tillsammans med sin nya man.

– Vi hoppas kunna flytta in vid årsskiftet, och så drömmer jag om att ha ett växthus. Att få ett frö att gro och växa till en planta, det är lika fascinerande varje gång.
Trädgårdarbetet har hjälpt henne under en period när hon hade det stressigt. Hon har också haft stor nytta av att hålla i gång med konditionsträning, danspass och yoga.

– Träningen har gett mig väldigt mycket under livet. Den är avstressande och bra för hälsan. Jag har haft diskbråck tidigare som jag var ju tvungen att träna mig tillbaka ifrån. Yogan är också bra för psyket och känslolivet när det snurrar lite för fort, en rutin att hålla sig i när det blåser hårt, säger Sofia Segergren.

Fakta om tillsättningen

Efter en omfattande och grundlig rekryteringsprocess har Blodcancerförbundets styrelse tillsatt Sofia Segergren som ny generalsekreterare för Blodcancerförbundet. Hon började sin tjänst den 3 juni 2024.

Blodcancerförbundets medarbetare och styrelse välkomnar Sofia Segergren varmt i det nya uppdraget, att leda förbundets arbete in i framtiden.

Sofia Segergren har efterträtt Blodcancerförbundets första generalsekreterare Lise-lott Eriksson, som efter flera års hårt opionsarbete verkligen satt Blodcancerförbundet på Vårdsverigekartan. Blodcancerförbundet är ett offensivt, starkt och växande medlemsförbund. Ett förbund som på riktigt påverkar förtroendevalda och andra beslutsfattare inom den svenska cancervården, som de senaste åren blivit allt bättre genom forskning och utbildning. Det gör att allt fler överlever sin blodcancersjukdom med god livskvalitet under kommande år.

Blodcancerförbundets forskningsfond, Blodcancerfonden, delar årligen ut ekonomiska bidrag till en rad olika forskningsprojekt inom hematologin och medel till utbildning och fortbildning av vårdpersonal inom hematologin (blodsjukdomar). Med i prioriteringsarbetet för Blodcancerfondens utdelningar finns Patientpanelen. Det är en grupp av intresserade och kunniga medlemmar i Blodcancerförbundet, som också utbildas till detta viktiga arbete och skapar därmed patientmakt på riktigt.

 

Text: Gunilla Eldh, redaktör för medlemstidningen Haema, Blodcancerförbundet
Foto: Susanne Kronholm, frilans