Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Seagen får positivt utlåtande av CHMP för tucatinib vid lokalt avancerad eller spridd her2-positiv bröstcancer 

– Det positiva utlåtandet baseras på resultaten från den pivotala HER2CLIMB-studien

EMA:s vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP har gett ett positivt utlåtande för tucatinib i kombination med trastuzumab och capecitabin för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller spridd her2-positiv bröstcancer och som har getts åtminstone två tidigare anti-HER-2 behandlingsregimer.”

Läs mer här i det  engelska pressmeddelandet

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider