Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Seagen får positivt utlåtande av CHMP för tucatinib vid lokalt avancerad eller spridd her2-positiv bröstcancer 

– Det positiva utlåtandet baseras på resultaten från den pivotala HER2CLIMB-studien

EMA:s vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP har gett ett positivt utlåtande för tucatinib i kombination med trastuzumab och capecitabin för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller spridd her2-positiv bröstcancer och som har getts åtminstone två tidigare anti-HER-2 behandlingsregimer.”

Läs mer här i det  engelska pressmeddelandet

Liknande poster

Långtidsstudie visar: Äldre kvinnor med lågrisk-bröstcancer behöver inte strålbehandlas

Läs mer...

AI-stödd modell för säker mammografiscreening

Läs mer...

Tre intensiva dagar med bröstcancer i fokus – Kicki Waller-initiativet 30-årsjubilerade i Åre

Läs mer...