Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Screening för sjukdomsorsakande mutationer i stamceller kan förutspå återfall hos patienter med blodcancer

Återfall efter fullständig remission är fortfarande den huvudsakliga dödsorsaken efter allogen stamcellstransplantation för hematologiska maligniteter. Förbättrade biomarkörer för tidig förutsägelse av återfall är därför viktiga för bedömning av förebyggande återfallsbehandling.

En av artikelförfattarna är Madeleine Lehander, doktorand, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet.

I en ny studie använde forskarna en metod för att söka efter kvarvarande sjukdomsdrivande mutationer hos patienter med en viss typ av blodcancer efter att de genomgått en stamcellstransplantation och är i klinisk remission. Studien publicerades häromdagen i tidskriften Blood.

Resultaten visar att det går att få en högre känslighet i metoden genom att analysera de specifika celltyperna istället för att analysera ett blandat benmärgsprov (i snitt 97 gånger högre), och att detta i sin tur kan förutspå återfall i snitt tio månader innan klinisk diagnos av ett återfall.

Läs hela studien här.

Liknande poster

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Genetiska mutationer kan förutsäga bröstcancer som inte upptäcks vid screening

Oavsiktlig viktminskning förknippad med ökad risk för cancer