Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

ST-KURS PROSTATACANCER 360°

Kursen riktar sig till dig som är ST-läkare med erfarenhet av prostatacancer eller nybliven specialist inom onkologi och urologi eller andra läkare med specialintresse för prostatacancer. Vi kommer att diskutera utredning, behandling, uppföljning, biverkningar och komplikationer samt syftar till att ge en heltäckande bild av prostatacancersjukdomen.

Kursen uppfyller delmål för ST-utbildning inom onkologi och urologi avseende prostatacancer. Kursledningen består av erfarna läkare inom onkologi, urologi, radiologi och patologi, samtliga verksamma vid, eller i nära samarbete med Prostatacancercentrum, Capio S:t Görans sjukhus.

Tid: 24 – 26 januari 2024
Plats: Steningevik Konferens, Märsta
Arrangörer: Prostatacancercentrum, Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm, i samarbete med Bayer.

Anmälan görs via länken nedan och konfirmeras via email från kursledningen. Antalet platser är begränsade och tillsätts löpande. Sista anmälningsdatum är 8 december 2023.
Frågor eller önskan om ytterligare information skickas via email till [email protected]

Kursen är kostnadsfri. Arrangörerna betalar måltider (lunch och middag). Logi (2300 kr/natt inkl.frukost) och transport betalas av enskild deltagare/deltagares huvudman i enlighet med LER
VÄLKOMNA!

Program Prostatacancer 360°
Kursupplägget består av tre huvudblock. Undervisningen sker genom föreläsningar och interaktiva moment med hjälp av MDK-fall (multidisciplinär konferens), gruppdiskussioner, quiz mm. MDK-fallen belyser de olika momenten i vardera block.

Onsdag 24/1 11.00 – 16.30
Block 1 – Diagnostik
Blodprover – PSA, PSA-densitet, Stockholm3
Röntgen – MR, scint, DT, PSMA-PET
Biopsier – olika tekniker, terminologi
Patologi
Screening, OPT – upplägg, överdiagnostik
Hereditet – särskild utredning/uppföljning

Torsdag 25/1 8.30 – 17.00
Block 2 – Behandling av lokaliserad sjukdom
Aktiv monitorering, operation, strålbehandling, watchful waiting, hormonbehandling
Indikation för olika behandlingar
Komplikationer, biverkningar och åtgärder
Prognos, uppföljning, rehabilitering

Fredag 26/1 8.30 – 15.00
Block 3 – Palliativ sjukdom
Behandling vid nmCRPC, mHSPC, mCRPC
Komplikationer, biverkningar och åtgärder
Akut onkologi – vanliga tillstånd vid spridd prostatacancer
Prognos, uppföljning, palliativ vård, ASIH
Avslutning, kursutvärdering

Kursledning/Föreläsare:
Joel Andersson, urolog, biträdande överläkare
Katarina Hallén Grufman, Med Dr, urolog, överläkare
Karin Holmsten, Med Dr, onkolog, överläkare
Anastasios Sofiadis, Med Dr, onkolog, biträdande överläkare
Harald Söderbäck, Med Dr, urolog, överläkare

Föreläsare:
Henrik Grönberg, professor, onkolog, överläkare
Fredrik Jäderling, Med Dr, radiolog, överläkare
Lorand Kis, Med Dr, patolog, överläkare
Lillemor Nygren, onkolog, överläkare
Marie Hjälm-Eriksson, Med Dr, onkolog, överläkare
Anna Ekeqvist, kontaktsjuksköterska
Carina Melander-Bergström, kontaktsjuksköterska

För mer information och anmälan