Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset först i Skandinavien med ny typ av robotassisterad kirurgi för lungcancer


Maya Landenhed Smith, överläkare på verksamhet Thorax, under operationen. Fotograf/Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Snabbare operationstid, läketid och minskad smärta för patienten. Det är några av fördelarna med den nya robotassisterade operationsmetoden. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är nu först i Skandinavien med att ha genomfört en robotassisterad titthålsoperation för lungcancer där roboten går in genom endast ett operationssår.

– Vi är väldigt stolta över att vi har lyckats implementera robotkirurgi i verksamheten och drivit igenom detta på ett säkert och effektivt sätt, säger överläkare och thoraxkirurg Andreas Westerlind, som var med och genomförde den första operationen.

Att operera lungcancerpatienter med assisterad robotkirurgi har gjorts sedan tidigare. Hittills har Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomfört cirka 50 robotassisterade operationer. Men genom internationella kunskapsutbyten har nu kirurger på Sahlgrenska Universitetssjukhuset utvecklat metoden ytterligare på hemmaplan. Nu har roboten möjlighet att genom endast en ingång operera bort hela eller delar av den cancerdrabbade lungan, så kallad uniportal robotassisterad lobektomi. Öppningen mellan patientens revben blir då något större då både en kameraarm och två instrumentarmar ska rymmas i samma titthål. Men operationssåret blir ändå endast cirka fem centimeter långt.

– För patienten är detta väldigt bra och en stor skillnad från tidigare. Roboten rör sig väldigt lite och minskar risken för exempelvis bräckskador på revbenen. I stället för flera sår blir det bara ett vilket är både kosmetiskt bättre och innebär mindre smärtproblematik. Denna metod öppnar också för möjligheten att kunna operera svårt sjuka patienter, säger Andreas Westerlind.

Förutom flera fördelar för patienten innebär detta också minskad operationstid och kostnadsbesparingar för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Genom denna metod används mindre engångsmaterial, som exempelvis koldioxid. Och att ställa in roboten går väldigt snabbt jämfört med tidigare metod.

– Robotar är en del av vårdens framtid. Det kan på sikt innebära kortare vårdtider och att fler patienter kan opereras snabbare, säger han.

– Det är ett imponerande arbete verksamhetens medarbetare gjort med att på bara ett drygt år ta robotkirurgi på lungor från införandeprojekt till standard med hög medicinsk kvalitet och säkerhet. Det är väldigt roligt att ta tekniken ytterligare ett steg framåt, säger Richard Zätterman, verksamhetschef på Thorax.

Fakta: lungcancervård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Varje år får cirka 4 000 personer i Sverige diagnosen lungcancer. De flesta patienterna är mellan 60 och 80 år. Lungcancer är den sjätte vanligaste cancerformen hos män och den fjärde vanligaste hos kvinnor.

All cancervård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samlas i Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre. Att vara ett ackrediterat Comprehensive Cancer Centre innebär att Sahlgrenska Universitetssjukhuset uppfyller europeiska kvalitetsstandarder i fråga om bemötande, prevention, diagnos, behandling, rehabilitering samt forskning, undervisning och utbildning. Målet är att med högsta möjliga kliniska kompetens och med forskning i framkant samarbeta för att kunna ge patienterna den bästa möjliga vården.

Läs mer här: Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre – Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Liknande poster

Drottning Silvias barnsjukhus startar Nordens första barncentrum för ATMP

Lyckad kökortning hjälpte 108 patienter

Forskningsmedel till AI-modeller som följer tumörutveckling