Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset bildar fas 1-enhet för cancerforskning

På Klinisk prövningsenhet onkologi pågår över 80 studier och många patienter vill delta. I oktober kommer Sahlgrenska Universitetssjukhuset dessutom börja göra de allra tidigaste prövningarna – FIH, First in human och Fas 1.

– Det här innebär att vi får vara med tidigt i den internationellt mest banbrytande forskningen och att få göra den här typen av tidiga studier är verkligen att kunna vara med och göra skillnad för patienterna, säger Annika Baan som är enhetschef för Klinisk prövningsenhet onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

De patienter som ingår i en studie får gå på extra kontroller, behandling och uppföljning hos prövningsenhetens forskningssjuksköterskor. Kontrollerna kan vara allt från varje vecka till någon gång om året, beroende på i vilket skede studien är i. En del patienter följs livet ut. Samtidigt pågår samma studie på flera andra sjukhus i världen. Forskningssjuksköterskorna rapporterar in patientens parametrar, prover och utlåtanden till den som leder studien.

– Man kan säga att vi är bipacksedeln. När det står att en av hundra får en viss biverkning beror det på att prövningsenheter i hela världen har rapporterat in att si och så många patienter har fått den biverkningen. Och står det att man ska ta två tabletter om dagen beror det på att studierna vi gör har visat att det är två tabletter som har effekt, förklarar Annika Baan.

Fakta: Klinisk prövningsenhet onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

I början av december 2019 beslutades att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska bygga upp en prövningsenhet för att bedriva fas 1-studier för solida tumörsjukdomar på vuxna. Samtidigt lämnande sjukhuset in en ansökan om att genomföra First in human-studier.

Enheten har 13 medarbetare, bestående av forskningssjuksköterskor, chef, läkare, ekonom och sekreterare. Enheten startar den 1 oktober 2020.