Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ronden

Ronden är en interaktiv utbildning med fokus på verklighetsbaserade patientfall som är framtagna av Roche AB i samarbete med specialister inom olika terapiområden

Under en Ronden-utbildning förmedlas och diskuteras diagnostiska metoder, behandlingsval och handläggningsstrategier av patienter. Målet är att ge ökade färdigheter i att handlägga patienter på ett adekvat sätt samt möjlighet att utbyta erfarenheter kollegorna emellan.

Vill du veta mer om våra Ronden-utbildningar eller är intresserad av att boka en Ronden-utbildning på din klinik eller i din region, kontakta Hong Tran, 072 978 4520, eller maila Hong

Det går även att hitta mer information på rocheonline.se/utbildningar