Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Roche ny partner i Nollvision cancer

Ingen ska behöva dö av cancer, och fler ska leva längre och bättre. Det är den ambitiösa visionen som ligger till grund för innovationsmiljön Nollvision Cancer som startades i slutet av 2019 och finansieras av Vinnova. Nollvision cancer engagerar aktörer över hela samhället i strategiska insatser för att arbeta tillsammans i uppdraget att eliminera cancer som dödsorsak. Grundarna är Regionala Cancercentrum i samverkan vid Sveriges Kommuner och Regioner, Handelshögskolan i Stockholm, AstraZeneca och Elekta.  Nu tar även Roche steget att bli en del av Nollvision cancer.


Ebba Hallersjö Hult, samordnare för Nollvision cancer

– Vi vill att alla som delar vår vision ska kunna samlas inom Nollvision cancer. Genom fler partners får vi ökade möjligheter att bredda vår verksamhet och knyta ihop vård, akademi, industri och patienter på fler sätt. Tillsammans jobbar vi för tidig upptäckt, bättre beslutsstöd och mer målinriktad behandling, säger Ebba Hallersjö Hult, samordnare för Nollvision cancer.

Helena Anderin, samhällspolitisk chef på Roche

– Det finns en mycket god överensstämmelse med Roche vision både inom läkemedel och diagnostik och vi är därför väldigt stolta över att bli en del av Nollvision cancers kärnteam. Närmast kommer vi att ha stort fokus på lungcancer där vi ser ett stort behov av att arbeta tillsammans för att lungcancer ska bli en kronisk eller botbar sjukdom, säger Helena Anderin, samhällspolitisk chef på Roche.

Liknande poster

Lagt grunden till ett hållbart och gränsöverskridande samarbete

Läs mer...

Ny rapport visar vägen framåt för precisionsmedicin i Sverige

Läs mer...

Gavreto – Ny precisionsmedicin för lungcancer tillgänglig

Läs mer...