Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Karolinska Universitetssjukhuset först i Sverige med robotassisterad kirurgi vid matstrupscancer

Som första sjukhus i Sverige börjar kirurgerna på Karolinska Universitetssjukhuset använda en robot för att operera cancer i matstrupen. Den förbättrade precisionen ska minska risken för komplikationer och korta vårdtiden för patienterna.
–    Det blir som att använda en hand i stället för en tång, säger Fredrik Klevebro, kirurg och tf sektionschef inom Tema Cancer.

Karolinska är sedan april 2020 ackrediterade som ett Comprehensive Cancer Center, vilket bland annat innebär att sjukhuset ska gynna innovativa arbetssätt och ha fokus på att förbättra professioner, organisation och vårdkvalitet.

På Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, används robotassisterad kirurgi bland annat vid urologi, gynekologi och kolorektalcancer. Nu utökas detta med fler patientgrupper. På Karolinska i Huddinge börjar kirurgerna med robotassisterad kirurgi även vid matstrupscancer, vid lever- och bukspottkörtelcancer och vid njurtransplantationer. Karolinska blir därmed först i landet med att använda tekniken vid matstrups-cancer.

Cancer i matstrupen, esofagus-cancer, drabbar cirka 500 svenskar varje år, men alla behöver inte en operation.  Karolinska opererar 50-60 fall per år, vilket är flest i landet. Operationen är omfattande – den involverar buk, bröstkorg och hals. Matstrupen avlägsnas så gott som helt och en bit av matsäcken används för att bygga upp en ny. I snitt tar operationen sju timmar.

Sedan 2012 har Karolinskas kirurger använt minimal-invasiv teknik ”titthålskirurgi” för så många operationer som möjligt av esofaguscancer, idag 90 procent av operationerna.

–    Jämfört med öppen kirurgi minskar återhämtningstiden och komplikationerna. Framför allt minskar risken för lunginflammation efter operationen, säger Fredrik Klevebro, kirurg och tf sektionschef för matstrupe- matsäckscancerflödet.

Med en operationsrobot kan resultatet förbättras ytterligare. Kirurgen styr då robotens fyra armar från en konsol vid sidan av operationsbordet.
–    Precisionen blir mycket bättre. Instrumenten, som är ledade och vridbara åt alla håll, gör att det känns som att operera med en hand där det tidigare fanns en tång som enbart kunde öppnas och stängas, berättar Fredrik Klevebro.

Kirurgstyrda robotar blir allt vanligare inom den avancerade sjukvården. På Karolinska i Solna finns fyra operationsrobotar. Det här är den första som installeras i operationssalarna på Karolinska i Huddinge.

Cancerbehandling på Karolinska
Sedan april 2020 är Karolinska Universitetssjukhuset tillsammans med Karolinska Institutet Sveriges enda ackrediterade Comprehensive Cancer Center. I Europa finns totalt 19 sådana som samarbetar för att alla cancerpatienter i Europa ska ha lika tillgång till en högkvalitativ cancervård.  Ackrediteringen ges efter en omfattande granskning av OECI, en politiskt obunden, ideell organisation som grundades 1979 med syfte att främja samarbete mellan europeiska cancercentra och institut.

Definition av ett Comprehensive Cancer Centre (CCC)
•    Innovativ karaktär, multidisciplinärt arbetssätt
•    Grund-, translationell- och klinisk forskning
•    Individanpassad cancervård
•    Lärandeorganisation med fokus på att förbättra professioner, organisation och vårdkvalitet
•    God infrastruktur, expertis och innovation gällande cancerforskning
•    Utbyggt nätverk som inkluderar alla aspekter av cancervård, utbildning och forskning

[email protected]

Liknande poster

Karolinska Universitetssjukhuset har öppnat ett nytt centrum för de svårast mag- och tarmsjuka

Fördröjd operation ger sämre överlevnad vid matstrupscancer

Ingen ökad cancerrisk hos majoriteten med refluxsjukdom