Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hur hanteras reumatiska komplikationer vid ICI-behandling?

Klockan 12:00 – 13:00
Varmt välkommen till detta webinar där Anna Rudin tillsammans med Max Levin går igenom kliniska data samt praktiskt omhändertagande av reumatiska komplikationer vid ICI behandling. Föreläsningen syftar till att belysa de senaste riktlinjerna inom området samt diskutera de inte så självklara patientfallen.

Avslutas med Q&A. Ställ din fråga vid registrering eller under webinarets gång.

 

Läs mer och anmäl dig här