Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Rekordutdelning till svensk cancerforskning: 799 miljoner kronor

Cancerfondens forskningsnämnd beslutade igår att dela ut 709 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Det innebär att Cancerfonden totalt i år fattat beslut om en utdelning på 799 miljoner kronor, det största beloppet i Cancerfondens historia. I dag presenteras vilka forskare och forskningsprojekt som får dela på summan. 

– Pengarna kommer uteslutande från det svenska folkets givarvilja och deras gåvor, och det känns fantastiskt att vi kan dela ut en sådan otroligt stor summa till cancerforskningen under ett år som har kantats av så mycket turbulens och osäkerhet, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden

Elva lärosäten är med och delar på pengarna, med Karolinska institutet i spetsen som får hela 290 miljoner kronor. Därefter följer Lunds universitet som får 131 miljoner, Uppsala universitet som får 107 miljoner. Göteborgs universitet på 70 miljoner, Umeå universitet 57 miljoner, Stockholms universitet 24 miljoner, Linköpings universitet 16 miljoner. Övriga universitet får dela på 14 miljoner.

Totalt rör det sig om 252 forskningsprojekt som får dela på pengarna. Några av de forskningsprojekt som nu får medel för sin forskning är:

Eva Forsell-Aronsson, professor vid Göteborgs universitet, får 5,25 miljoner kronor fördelat på tre år. Hon leder ett projekt där forskare ska försöka hitta nya metoder att behandla obotliga tumörsjukdomar med hjälp av radioaktiva läkemedel som söker upp cancerceller i kroppen och strålar dem på plats. Radioaktiva läkemedel har potential att kunna nå cancerceller i hela kroppen och de skulle därför kunna fungera särskilt bra vid spridd cancer där det är okänt exakt var i kroppen cancercellerna finns.

Angelica Loskog, professor vid Uppsala universitet, får 3,75 miljoner kronor fördelat på tre år för att driva ett forskningsprojekt om hur genterapi kan användas för att göra immunförsvaret mer aktivt hos cancerpatienter. Genom att föra in immunstimulerande gener till tumörer ska forskarna kunna väcka liv i immunceller som har blivit hämmade av cancern. Förhoppningen är att immuncellerna kan börja attackera cancercellerna.

Fang Fang, professor vid Karolinska institutet får 3,75 miljoner kronor fördelat på tre år. Fangs forskningsprojekt ska undersöka om kvinnor med psykiska ohälsa har högre risk att insjukna i livmoderhalscancer än andra kvinnor. Projektet ska titta på hur psykisk ohälsa påverkar deltagande i vaccinations- och screeningprogram samt om psykisk ohälsa även påverkar behandling och överlevnad i livmoderhalscancer.

Utses i nationell konkurrens 

Vid urvalsprocessen av de projekt som får finansiering låter Cancerfonden alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform och forskningsmetod. Cancerfondens forskningsnämnd bedömer vilka projekt som har störst chans att nå framgångsrika resultat och finansieringen fördelas till de projekt som har störst möjlighet att bidra till att besegra cancer. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning.

Liknande poster

Ny forskning visar samband mellan tatueringar och lymfom

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Missförstånd kring HPV-vaccination riskerar kvinnors hälsa