Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Rekordstort intresse för 56:e ASH-kongressen i San Francisco

Den kliniska hematologiska forskningen fokuseras alltmer på selektiva läkemedel som på olika sätt hämmar signalvägar som har betydelse för leukemiutveckling. Som vanligt på ASH-mötet presenterades en rad nya läkemedel och behandlingskombinationer, bland annat mot de svåraste formerna av Hodgkins lymfom, myelom, akut myeloisk leukemi, akut lymfatisk leukemi och myelofibros.

 

Läs hela referatet

Liknande poster

Uppdaterade data för Kyprolis i kombination med anti-CD38-antikroppar

Läs mer...

Karolinska Hematology Seminar XVIII – CAR T, allogen SCT, checkpointblockad, KLL, DLBCL och covid-19 i fokus 2020

Läs mer...

Calquence-data från fyra studier förstärker kardiovaskulär säkerhetsprofil vid KLL

Läs mer...