Rekordmånga deltagare på EHA-kongressen i Milano

Att all modern medicinsk verksamhet bör vara individanpassad kan tyckas självklart, men genom att välja temat ”Personalized medicine” ville EHA-ledningen fokusera på de möjligheter och problem som de nya specifika behandlingsmetoderna skapar.
– Vi får allt fler riktade läkemedel och immunterapeutiska metoder mot hematologiska sjukdomar, och den snabba utvecklingen inom bland annat genteknologin påskyndar denna utveckling, säger EHA:s president Christine Chomienne, professor och chef för Cell Biology Department, Hospital Saint Louis i Paris.  Rekordmånga deltagare på EHA-kongressen i Milano INDIVIDANPASSAD medicin huvudtema För första gången lockade EHA över 10 000 deltagare. Även abstraktantalet var rekordstort, hela 2 342 accepterade abstracts. Detta är förstås huvudsakligen till gagn för patienterna, men de nya behandlingsmetoderna är oftast betydligt dyrare än traditionella läkemedel och kan leda till att klyftorna mellan olika patientgrupper ökar, både inom och mellan olika länder. Därför bör vi bland annat analysera hur kostnadseffektiva de nya läkemedlen är och diskutera vilka som ska bära kostnaderna för dem.

Läs hela referatet som PDF