Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Region Västmanland startar två nya projekt för att förebygga cancer.

Regionstyrelsen har beslutat att vara med i två projekt för organiserad prostatatestning och livmoderhalscancer.

Regionstyrelsen har tidigare antagit en regional cancerplan, i planen beskrivs projektet organiserad prostatatestning. Organiserad prostatacancer-testning (OPT) har bedrivits i Region Skåne, Västragötalandsregionen och Region Värmland. Nu startar pilotprojekt i ytterligare sex regioner, varav Region Västmanland är en. Pilotverksamheten omfattar delar av åldersgrupperna 56 och 62 år.

Erfarenheterna från andra regioner är värdefulla när vi nu startar pilotverksamheten här i Västmanland. Genomförandet av en organiserade prostatatestning är av stor betydelse för att kunna upptäcka risk för lågriskcancer som kan minska sjuklighet och dödlighet. Det här är ett viktigt steg för att öka jämlikhet i vården, säger Kenneth Östberg (S), regionråd med ansvar för sjukvården.WHO och den Europeiska cancerplanen uppmanar länder att intensifiera åtgärder för att utrota livmoderhalscancer. Under våren 2021 beslutade riksdagen att genomföra en systematisk, långsiktig och nationell satsning för att utrota livmoderhalscancer i Sverige.Genom att få alla regioner att delta i ett pågående utrotningsprojekt som genomförs inom ramen för en forskningsstudie kan Sverige åstadkomma en kunskapsbaserad och jämlik utrotning av livmoderhalscancer genom samtidig vaccination och screening mot HPV.Det är efterlängtat.

Vi fortsätter utveckla hälso- och sjukvården utifrån forskning och beprövad erfarenhet, det här är en fråga som är prioriterad och välmotiverad att ta ett större engagemang i. Region Västmanland kan och ska göra mer mot HPV, säger Lina Eriksson (L), regionråd med ansvar för primärvård.Kontakt:Kenneth Östberg, (S) regionråd med ansvar för sjukvården

E-post: [email protected]
Tel: 021-17 65 21Lina Eriksson (L), regionråd med ansvar för primärvård
Tel: 021-17 50 90
E-post: [email protected]

Liknande poster

Sverige satsar på att bli fritt från livmoderhalscancer till 2027

HPV-vaccinering till både pojkar och flickor stoppar livmoderhalscancer bäst

Låggradig inflammation i tarmen lång tid efter strålbehandling