Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

RCC Uppsala Örebro byter namn till RCC Mellansverige

Uppsala Örebro sjukvårdsregion byter namn till Sjukvårdsregion Mellansverige, vilket innebär att även RCC Uppsala Örebro byter namn. Nytt namn blir RCC Mellansverige.

Mellansverige_nyhet.png

Samverkansnämnden för Uppsala Örebro sjukvårdsregion beslutade om namnbytet i början av oktober. Beslutet grundas i att namnet Mellansverige bättre illustrerar antalet regioner i sjukvårdsregionen och det samarbete som sker, samt bättre beskriver sjukvårdsregionens geografiska placering.

De verksamheter som bedrivs gemensamt inom sjukvårdsregionen, däribland RCC, påverkas också av namnbytet. RCC Uppsala Örebro byter därmed namn till RCC Mellansverige. Det nya namnet börjar gälla omgående.

Ny webbadress

I och med namnbytet får vår webbplats en ny webbadress:
www.cancercentrum.se/mellansverige

Liknande poster

Förbättrad rehabilitering av barn med kognitiva svårigheter efter cancer