Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

RaySearch firar 10 år av avancerad protonplanering på PTCOG 62

RaySearch Laboratories AB (publ) inleder sitt tioårsjubileum vid Particle Therapy Cooperative Group (PTCOG) Conference i Singapore den 10-15 juni 2024. Här visas de senaste nyheterna i dosplaneringssystemet RayStation®*, onkologiinformationssystemet RayCare®* och det molnbaserade analyssystemet RayIntelligence®. Boka en demonstration i RaySearchs monter #8.

2014 genomfördes den första leveransen av en protondosplan med RayStation vid Provision Center for Proton Therapy i Knoxville, Tennessee, USA. Sedan denna banbrytande leverans har fler än 120 kliniker över hela världen valt RayStation för dosplanering till partikelbehandling.[1] Detta motsvarar de flesta protoncenter som för närvarande är i drift, under uppbyggnad eller i planeringsstadiet och visar på RayStations ledande position och förtroende inom området.[2] Förmågan att i ett tidigt skede förstå de unika behoven för proton- och partikelbehandlingsmodaliteter, samt anpassa till förändrade behov, har bidragit till RaySearchs framgång. Robust optimering, supersnabb Monte Carlo-dosberäkning och optimering baserad på linjär energiöverföring (LET) är några exempel på funktionalitet inom dosplanering för partikelbehandling där RaySearch varit pionjärer.

På PTCOG 62 kommer RaySearch att visa upp de senaste framstegen inom dosplanering för partikelbehandling, onkologiinformationssystem och analyssystem för onkologi genom att demonstrera sina produkter i montern:

  • RayStation har funktionalitet såsom den nya automatiserade omplaneringsmodulen för snabb adaptiv planering både online och offline, LET-optimering, proton-arc- planering, dosberäkningar på konverterade CBCT-bilder för protoner och lätta joner, robust planering för kol- och heliumjoner, helautomatisk deep learning-baserad planering med robusthet, planering för FLASH , flerjonsplanering och BNCT-behandling.
  • RayCare är ett nästa generationens onkologiinformationssystem som förbättrar precisionvården i alla discipliner inom onkologi genom sömlös koordinering, automatisering av uppgifter och resursoptimering genom förbättrad effektivitet i arbetsflödet.
  • RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi som effektiviserar arbetsflöden genom att integrera och omvandla data till insikter. Det ger möjlighet till välgrundat beslutsfattande för alla typer av cancervård, inklusive strålbehandling, medicinsk onkologi och kirurgisk onkologi.

 

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: ”Vi firar 10 år av avancerad protonplanering genom fortsatt fokus på kontinuerlig innovation inom mjukvara för dosplanering till partikelbehandling. Vi tänjer ständigt på gränserna för att hjälpa kliniker att erbjuda den bästa behandlingen till sina patienter.”

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 1 000 kliniker i 43 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayIntelligence

Datadriven onkologi representerar en ny era inom vården. RayIntelligence® är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som ger mening till data och stärker cancerklinikens möjligheter att nå nya nivåer av individbaserad vård genom insikter baserade på kliniska data.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

† Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. Ej för marknadsföring i USA, Kanada eller Japan.

 ‡ Tillgänglig i forskningsversioner av RayStation.