Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Rätt behandling för patienter med ändtarmscancer genom samarbete

Forskare vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tagit ett kliv framåt mot målet att kunna individanpassa behandlingen vid ändtarmscancer. Genom analyser av tumörprover har immunologer och kirurger tillsammans identifierat en biomarkör som skulle kunna bli ett nytt sätt att förutse vilka patienter som har mest nytta av strålning och cellgifter innan de opereras.

Azar Rezapour, Eva Angenete och Ulf Yrlid. Foto: Elin Lindström.

Ändtarmscancer är en av de vanligare cancerformerna, och tumören sitter i de nedersta 15 centimetrarna av tarmen. De flesta behöver opereras för att bli av med sjukdomen. Ofta föregås operationen av behandling med cytostatika och strålbehandling med syfte att göra tumören mindre och minska risken för återfall.

Rätt dos till rätt patient

Eftersom förbehandling kan ge biverkningar försöker vi välja de patienter ut som blir mest hjälpta av den. De metoder som står tillbuds för att göra det urvalet är dock trubbiga. Idag används framför allt MR-avbildning för att avgöra vilka som ska få cytostatika eller strålbehandling. Att försöka förbättra dessa urvalsmetoder ligger högt på agendan för forskare inom området världen över. Målet är att kunna ge rätt dos till rätt patient vid rätt tillfälle.

Läs hela artikeln i Akademiliv.

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

10 miljoner till studie av ny metod för cellterapi