Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Rationale for IO combinations – Real-life experiences with anti-PD1 in combination with anti-CTLA-4 and anti-LAG3

Tisdag 31 oktober kl 15.15 – 17.30

I samarbete med våra bms-kollegor i Finland bjuder vi in till detta webinar där Professor Florian Lordick, University of Leipzig, Tyskland, kommer belysa verkningsmekanismen vid anti-PD1, anti-CTLA-4 och anti-LAG3. Efter det kommer ett antal patientfall presenteras och till sist blir det en paneldiskussion med alla föreläsarna.

AGENDA
15.15 – 15.30 Welcome
15.30 – 16.15 Mechanism of action of immune checkpoint inhibitors (anti-PD1, anti-CTLA-4, anti-LAG3). Professor Florian Lordick, University of Leipzig, Germany
16.15 – 16.30 Case – RCC. Kalle Mattila, MD PhD, Turku University Hospital
16.30 – 16.45 Case – mesothelioma. Maria Silvoniemi, MD PhD, Turku University Hospital
16.45 – 17.00 Case – melanoma. Sanna Iivanainen, MD PhD, Oulu University Hospital
17.00 – 17.30 Panel discussion. All speakers
17.30 Closing words

SPEAKERS
Florian Lordick Prof, University of Leipzig, Germany

Kalle Mattila, MD PhD, Turku University Hospital

Maria Silvoniemi, MD PhD, Turku University Hospital

Sanna Iivanainen, MD PhD, Oulu University Hospital

 

Anmäl dig senast 29 oktober 2023

För mer information och anmälan