Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Radiologisk uppföljning av cancerpatienter som behandlas med immunterapi

Tid: 12:00 – 13:00

Vitali Grozman är biträdande överläkare i thoraxradiologi på Karolinska Universitetssjukhuset och är ansvarig över området onkologisk radiologi. Till sin hjälp har han Adam Sierakowiak, medical advisor på MSD som är ansvarig för lungcancer och har disputerat inom translationell imaging samt arbetat med att utveckla imaging inom bl.a. cancerfältet.

Missa inte detta webinar som kommer att innehålla en rad aktuella ämnen såsom:

– Vad skiljer immunterapi från de flesta andra onkologiska behandlingar?
– Vilka fynd bör radiologen särskilt uppmärksamma, och hur ska de rapporteras?
– Gråzonen mellan palliativ och kurativ intention.
– De vanligaste recidivmönstren vid immunterapi

Avslutas med Q&A. Ställ din fråga vid registrering eller under webinarets gång.

Klicka här för att komma till anmälan

 

 

Liknande poster

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

Läs mer...

Ny metod kan kartlägga immunsvaret bättre och bana väg för nya behandlingar

Läs mer...

Immunterapi som eliminerar muterade cancerceller visar lovande effekt

Läs mer...