Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Radikalbehandling ökar överlevnaden hos män med allvarlig prostatacancer

Varje år diagnostiseras runt 10 000 män i Sverige med prostatacancer, varav en tiondel har en allvarlig form där cancern spridit sig utanför prostatakapseln. Utan behandling är prognosen för de patienterna dålig. En registerstudie från Uppsala universitet visar att radikalbehandling, det vill säga strålterapi eller operation, allt oftare sätts in på de här männen vilket minskat dödligheten.

Flera kliniska studier har tidigare kommit fram till att strålbehandling tillsammans med hormonbehandling förlänger livet på män med lokalt avancerad prostatacancer. Forskningsresultaten har påverkat riktlinjerna för hur patienter med den här diagnosen ska behandlas. Uppsalaforskarna har nu gått igenom data från Nationella prostatacancerregistret och Dödsorsaksregistret för att försöka ta reda på hur rekommendationerna följts och hur det påverkat överlevnaden. Totalt har data från 20 350 män analyserats i studien som publicerats i British Journal of Urology International.

Utifrån registren granskade forskarna alla män som diagnostiserats med lokalt avancerad prostatacancer mellan 2000 och 2016 i Sverige. De undersökte hur stor andel av dessa män som fått radikalbehandling under fyra olika tidsperioder mellan åren 2000 och 2016 och hur detta påverkat död i prostatacancer. Det visade sig att andelen män under 85 år som radikalbehandlats tredubblats – från 17 procent till 51 procent.

När sifforna för samtliga män med lokalt avancerad prostatacancer analyserades sågs en 25-procentig minskning av dödligheten fem år efter att diagnosen ställts. Andelen dödsfall sjönk från 19 procentenheter till 15 procentenheter under tidsperioden. Störst var minskningen i åldersgruppen 65-74 år där dödligheten sjunkit med 50 procent – från 16 procentenheter till 7 procentenheter.

– Åtminstone en del av den minskade dödligheten i prostatacancer förklaras av ökad radikalbehandling. Vår studie visar att svenska urologer och onkologer överlag följer rekommendationer i vårdprogram för prostatacancer vilket ger längre överlevnad hos männen. Det är glädjande att se att följsamheten till det nationella vårdprogrammet är god, säger Andri Wilberg Orrason, doktorand vid institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet.

Studier, som den här, som baseras på alla patienter med en viss typ av cancer i en hel befolkning, är viktiga som komplement till randomiserade studier där deltagarna väljs ut enligt strikta kriterier. Till exempel rekryteras ofta relativt unga och enbart personer som, bortsett från sin cancer, inte har några andra sjukdomar. Det gör att överlevnaden ofta är högre i en randomiserad studie än för alla patienter med samma sjukdom. Därför kan det vara det svårt att veta om resultaten är överförbara på alla patienter med ett visst sjukdomsstadium.

För mer information kontakta:
Andri Wilberg Orrason doktorand vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Urologkirurgi, Uppsala universitet och underläkare i urologi vid Akademiska sjukhuset
Tel: Tel: 070-935 00 90
[email protected]

Referens:
Andri Wilberg Orrason, Marcus Westerberg, Hans Garmo, Ingela Franck Lissbrant, David Robinson, Pär Stattin. (2020) Changes in treatment and mortality in men with locally advanced prostate cancer between 2000-2016. Nationwide, population-based study in Sweden. British Journal of Urology International. DOI: 10.1111/bju.15077

Liknande poster

Målsökande radioaktiva läkemedel mot cancer väcker stort intresse

Läs mer...

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

Läs mer...

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Läs mer...