Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Prostatacancerpatienter får snabbare svar med digitala vävnadsanalyser

Nu kan skånska patienter med misstänkt prostatacancer få snabbare svar. Detta sedan Region Skåne gått över till att analysera prover digitalt i stället för att använda mikroskop.

Patologerna, läkare specialiserade på diagnostik av sjukdomar, analyserar numera vävnadsprover digitalt i stället för med mikroskop. Det har medfört att analysen nu bara tar två dagar i genomsnitt. Att jämföra med de fyra dagar det tidigare tog med mikroskop.

– Tack vare digitaliseringen har vi lyckats ge snabbare svar till patienter. I hela Skåne har patologerna övergett de gamla mikroskopen med glas för att granska vävnadsprover. Nu har vi ett helt digitalt arbetssätt, säger Kevin Sandeman, patolog och enhetschef vid Klinisk patologi och genetik i Malmö.

Kan se på prover tillsammans

Den digitala patologin går ut på att vävnadsproverna från tumörer skannas in och blir en digital bild. Alla patientprover finns i datorn och kan analyseras oavsett var i Skåne patologerna arbetar.

– För en patient med exempelvis misstänkt prostatacancer ger det ökade möjligheter att få bättre behandling. Nu kan vi patologer tillsammans se på proverna från hela Skåne och stämma av vid svåra fall och göra bedömningar av proverna. Detta bidrar till en jämn och hög kvalitet vid analyserna.

Ser resultat av operation

Resultatet av en eventuell canceroperation blir synligt på dataskärmen både för patienten och läkaren. Läkaren förbereder operationen med hjälp av undersökning, provsvar och eventuella röntgenbilder från prostatan.

Efter operationen kan kirurgen bedöma operationsresultaten och eventuellt jämföra med egna kliniska fynd och röntgenbilder.

Digitalt arbete

Digital patologi har utvecklats mycket sedan det började införas i maj 2019. Patologerna har arbetat helt digitalt sedan november förra året. Den tekniska lösning som används är en av världens mest avancerade. I Skåne analyseras årligen 150 000 vävnadsprover.

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

Läs mer...

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Läs mer...

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider

Läs mer...