Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Prostatacancer: mot en individualiserad vård med AI-assisterad patologi och förbättrad aktiv monitorering

Prostatacancer är ett globalt hälsoproblem och den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i Sverige. Screening för prostatacancer med PSA minskar dödligheten men leder också till betydande överdiagnostik överbehandling av lågriskcancrar. Den patologiska bedömningen av vävnadsprover styr valet av behandling.

Nuvarande klinisk praxis står dock inför utmaningar som t ex att olika patologer kan komma till olika slutsatser trots att de studerar samma vävnadsprover. Det finns dessutom en brist på uropatologer i Sverige och internationellt. För att balansera fördelarna med screening mot risken för överdiagnosticering och överbehandling är det därför av största vikt att förbättra riskstratifieringen och effektivisera den aktiva monitoreringen.

Doktorand Henrik Olsson vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik har i sin avhandling fokuserat på att förbättra metoderna för aktiv monitorering av patienterna och utveckling av prediktionsmodeller för diagnosticering av prostatacancer.

Läs hela artikeln från KI här.

Avhandlingen: “Personalized prostate cancer management: AI-assisted prostate pathology and improved active surveillance.

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider