Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Processer som styr bildandet av prostatacancer

Maria Brattsand, docent och molekylärbiolog vid Umeå universitet, studerar en genfamilj som kallas kallikrein-liknande peptidaser (KLK), särskilt KLK4, som produceras i stora mängder i prostata.

Maria Brattsand. Foto: Mattias Pettersson.

Det finns en koppling mellan KLK4 och prostatacancertumörer. Trots höga nivåer av KLK4 i tumörer vet man idag inte dess specifika funktion. I ett aktuellt forskningsprojekt vill Maria Brattsand undersöka olika former av KLK4 i normala prostataceller och tumörceller för att förstå dess roll. Målet är att identifiera processer som styr bildandet av prostatacancer och hur den kan bli mer aggressiv.

Detta forskningsprojekt har tilldelats 300 000 kronor från Prostatacancerfonden i år.

Här kan du läsa en artikel om Maria Brattsand.

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider